Uutinen

Maan ystävät: Eurooppa riippuvaisin tuoduista luonnonvaroista

Ympäristöjärjestö Maan ystävät peräänkuuluttaa politiikkaa kohti luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä.
Esa Salminen
16.9.2009

Euroopan Maan ystävien tuoreen raportin mukaan Eurooppa käyttää yhä suuremman osan maailman luonnonvaroista. Maailman alueista Eurooppa on Maan ystävien tilaaman selvityksen mukaan kaikista riippuvaisin muualta tuoduista luonnonvaroista.

Ruoka-aineiden, fossiilisten polttoaineiden, mineraalien, biopolttoaineiden ja puutavaran käytöllä on luonnolle ja yhteiskunnille moninaisia seurauksia, joita raportissa kuvataan Nigerian ja Indonesian tapaustutkimuksin.

Raportissa muistutetaan, että Eurooppaan luonnonvarat eivät päädy ainoastaan suoraan niiden tuottaja-alueilta, vaan myös mutkan kautta jalostettuina tuotteina esimerkiksi Kiinasta.

Maan ystävät vetoaa Euroopan unioniin, jotta eurooppalaisten luonnonvarojen käyttöä mitattaisiin ja EU:n piirissä luotaisiin uutta politiikkaa, joka tähtää luonnonvarojen käytön suurempaan tehokkuuteen.

"Eurooppa käyttää enemmän kuin oman osansa luonnonvaroista", toteaa Maan ystävien kampanjan vetäjä Michael Warhurst tiedotteessaan.

"Meidän oman kulutuksemme vähentäminen vapauttaa resursseja parantaa elämän laatua kehittyvässä maailmassa. Lisäksi luonnonvarojen käytössä tehokkaammasta taloudesta tulee Euroopalle kilpailuvaltti kun tulevaisuudessa luonnonvaroja on yhä vähemmän."

Lisää tietoa aiheesta