Uutinen

Maailmapankki: Kehitysapua terveyssektorille lisättävä huomattavasti

Jos YK:n vuosituhatjulistuksessa terveydenhuollolle asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, on rikkaiden maiden lisättävä apua vuosittain 25-70 miljardia dollaria, Maailmanpankin tutkimuksessa todetaan.
Sanna Jäppinen
26.5.2006

Rikkaiden ja köyhien maiden terveydenhuollon välistä valtavaa kuilua lisää entisestään hiv/aids-kriisi sekä varautuminen lintuinfluenssapandemiaan, todetaan Maailmapankin tuoreessa "Health Financing Revisited - A Practioners's Guide" - raportissa.

Vaikka terveydenhuolto on noussut keskipisteeseen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ja siihen on viime vuosina suunnattu yhä enemmän kehitysapuvaroja, kuoli vuonna 2005 pelkästään hiv/aidsiin kolme miljoonaa ihmistä.

Raportissa muistutetaan, että terveydenhuoltoon kohdennettua kehitysapua on lisättävä jatkossakin lupausten mukaisesti, ja samalla on pidettävä huolta siitä, että apu kasvaa ennustettavasti ja kestävästi. Vuosittain apua tarvitaan lisää 25-20 miljardia dollaria (19,5-54,6 miljardia euroa).

Viime kädessä haaste terveydenhuollon kohentamisesta on kuitenkin kehitysmaiden hallituksilla, joiden täytyy kyetä uudistamaan rahoitusjärjestelmiään niin, että kaikille kansalaisille voidaan tarjota terveydenhuollon peruspalvelut. Hallitusten on myös varauduttava nykyistä paremmin kriisitilanteiden aiheuttamiin terveydenhuoltokuluihin, jotka osaltaan estävät ihmisiä nousemasta köyhyydestä.

Maailmanpankki arvioi maailman väkiluvun kasvavan 7,5 miljardiin vuoteen 2020 ja yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

"Vaikka syntyvyysluvut laskevat, on synnytysikäisiä naisia niin paljon, että absoluuttisesti syntyvien lasten määrä ei ala laskea ennen vuotta 2030", totesi George Schieber, yksi raportin tekijöistä, Reutersin mukaan.

"Ja kun väestö ikääntyy, tulee terveydenhuollon piiriin yhä enemmän palveluja vaativia ryhmiä, kuten vanhukset ja ei-tarttuvia tauteja sairastavat ihmiset. Tämä tulee aiheuttamaan terveydenhuoltojärjestelmille nykyistä huomattavasti suurempia paineita, sillä kun kyse on muista sairauksista kuin tartuntataudeista, on hoitokin hyvin kallista", Schieber muistutti.

Raportin mukaan terveydenhuoltokulut tulevat ikärakenteesta johtuen nousemaan seuraavan 20 vuoden aikana Euroopassa ja Keski-Aasiassa 14 prosenttia, Etelä-Aasiassa 45 prosenttia, Latinalaisessa Amerikassa 47 prosenttia, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 52 prosenttia sekä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä jopa 62 prosenttia.

Lisää tietoa aiheesta