Uutinen

Maailmanpankki: Tasa-arvoiset mahdollisuudet kehityksen edellytys

Maailmanpankin World Development Report 2006 keskittyy ihmisten taloudellisten ja poliittisten mahdollisuuksien ja köyhyyden väliseen suhteeseen.
Jari Nousiainen
26.9.2005

Tasa-arvoiset mahdollisuudet pitävät yllä kehitystä kaikilla tasoilla ja hyödyttävät erityisesti yhteiskunnan köyhimpiä, raportin laatimista ohjannut Maailmanpankin pääekonomisti François Bourguignon kommentoi Xinhuan mukaan.

Raportin mukaan varallisuuden ja mahdollisuuksien epätasainen jakautuminen maailmassa on yksi syy äärimmäisen köyhyyden jatkumiseen. Epätasa-arvo aiheuttaa inhimillisen potentiaalin tuhlaamista ja heikentää talouden kestävyyttä, kirjoittaa Xinhua.

AllAfrican uutisessa nostetaan esille, että raportissa neuvotaan muokkaamaan poliittisia linjauksia reilun ja tasapuolisen talouden suuntaan. Ihmisten hyvinvointiin panostamista raportti myös pitää tärkeänä, sillä laadukkaat terveys- ja koulutuspalvelut parantavat huono-osaisten mahdollisuuksia.

Erityisen tärkeitä ovat poliittiset oikeudet ja poliittinen vapaus. Raportissa kehotetaan murtamaan virallisen järjestelmän päätöksentekoon vaikuttavat stereotypiat ja syrjivät käytännöt, Xinhua kirjoittaa.

Maailmanpankin pääjohtaja Paul Wolfowitz kirjoittaa raportin esipuheessa, että julkisen sektorin on pyrittävä lisäämään huonoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia, mutta lisää, että tämän on tapahduttava kunnioittaen yksilön oikeuksia ja markkinoiden on annettava toimia resurssien jakajana.

Raportin yhteenvedossa todetaan, että rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyys on yksi syy mahdollisuuksien jakautumiseen epätasaisesti. Tutkimusten mukaan esimerkiksi Intiassa, Keniassa ja Zimbabwessa köyhät maksavat korkeampia korkoja kuin rikkaat, Xinhuan artikkeli kertoo.

Ideaalitilanteessa kuka tahansa voisi rahoittaa toimivan sijoitusideansa, mutta käytännössä etenkin kehitysmaissa epävirallisella sektorilla työskentelevät ovat heikossa asemassa investointimahdollisuuksien ja sijoitustensa tuoton suhteen.

Jyrkkä eriarvoisuus yhteiskunnassa aiheuttaa usein sen, että poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta yhdistyvät, ja yhteiskunnan instituutiot muotoillaan varakkaita ja vaikutusvaltaisia suosiviksi. Raportti kuitenkin toteaa, että tällaisen järjestelmän kehittyminen heikentää talouskasvun ja köyhyyden vähentämisen mahdollisuuksia, Xinhuan uutisessa kerrotaan.

Lisää tietoa aiheesta