Uutinen

Maailmanpankki: Talouskriisi iskee rumasti kehitysmaihin

Wall Streetiltä alkanut finanssikriisi rokottaa pahasti kehitysmaiden vientituloja. Talouskasvun hiipuminen kutistaa myös siirtolaisten rahalähetyksiä.
Eeva Eronen
2.10.2008

Maailman rahoitusmarkkinoita myllertävä kriisi tekee pahaa jälkeä kehitysmaissa, kun vaikutukset ehtivät niihin saakka, Maailmanpankin pääekonomisti Justin Yifu Lin ennustaa.

Helsingin Sanomien haastattelema Lin painottaa, että kehitysmaat elävät selvässä vuorovaikutuksessa muun maailman talouden kanssa, ja viime vuosina teollisuusmaista niihin säteillyt talouskasvu saa nyt kovan kolauksen.

Köyhien maiden talouskasvu hidastuu kuudesta seitsemästä prosentista kolmen hujakoille, lokakuun ensimmäisellä viikolla Suomessa vieraillut Lin arvioi Global.finland-verkkojulkaisulle.

Vientitulot alamäkeen

Teollisuusmaiden talouskasvun hiipuminen tyrehdyttää selvästi kehitysmaihin suuntaavia valuuttavirtoja. Tämä johtuu siitä, että rikkaat maat ostavat niiltä vähemmän raaka-aineita ja tavaroita, minkä lisäksi köyhiin maihin tehtävät sijoitukset pienenevät.

Kehitysmaiden vientituloja kutistaa myös se, että kriisi laskee perushyödykkeiden hintoja, ja monien köyhien maiden talouskasvu on perustunut vahvasti juuri raaka-aineiden ennätyshintoihin.

Työllisyystilanteen heikkeneminen rikkaissa maissa heikentää siirtolaisten työmahdollisuuksia, mikä pienentää heidän kotimaihinsa lähettämiä avustuksia.

Tämä näkyy erittäin selvästi esimerkiksi Yhdysvaltain kovasti kehittyvässä etelänaapurissa Meksikossa, missä siirtolaisten rahalähetykset olivat BBC:n mukaan jo elokuussa 12 prosenttia vuotta aiempaa pienemmät.

Maailmanpankilta rahoitusapua

Maailmanpankki on jo alkanut selvitellä niiden maiden tilannetta, joihin kriisi iskee pahimmin, Lin kertoo.

Hänen mukaansa pankissa on suunnitteilla rahoituspaketti, jonka avulla kehitysmaiden kotimaista kysyntää voitaisiin vahvistaa.

Global.finlandin mukaan Lin kieltäytyi nimeämästä maita, jotka tulevat olemaan pahimmassa pulassa. Hänen mukaansa maiden selviytymiskykyyn vaikuttaa olennaisesti se, millaiset valuuttavarannot niillä on. Näin ollen vahvoilla ovat esimerkiksi Kiina ja monet öljyntuottajamaat.

Heikommissa kantimissa taas ovat vastaavasti maat, jotka ovat huomattavan riippuvaisia ulkomaisesta energiasta ja ruokatarpeista.

Vuoden 2008 alkupuolella tehtäväänsä valittu kiinalainen Justin Yifu Lin on Maailmanpankin ensimmäinen kehitysmaataustainen pääekonomisti. Hänen on odotettu tuovan pankkiin lisää ymmärrystä köyhien maiden kehitystä kohtaan.

Lisää tietoa aiheesta