Uutinen

Maailmanpankki: Köyhät maat vahvoilla talouskriisissä

Kehitysmaat tuntuvat selviävän kuivin jaloin maailman rahoituskriisistä. Hidastuvan talouskasvun sijaan niitä kiusaa kiihtyvä inflaatio.
Eeva Eronen
16.6.2008

Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkunsa saanut rahoitusmarkkinoiden kriisi ei näytä erityisesti horjuttavan kehitysmaiden taloudellista kehitystä, arvioi Maailmanpankki tuoreessa raportissaan.

"Kriisi ei iskenyt kehitysmaihin niin pahasti kuin monet pelkäsivät, ja ne ovat selvinneet rahoituskriisin tästä vaiheesta suhteellisen hyvin", kehitysmaiden rahoitusnäkymiä vuosittain arvioivan raportin pääkirjoittaja Mansoor Dailami kuvaa.

Täysin vahingoittumattomina ne eivät kuitenkaan säily; kehitysmaiden vahva talouskasvu hidastuu tänä vuonna 7,8 prosentista 6,5 prosenttiin, kun taantuvat kauppakumppanit ostavat vähemmän.

Eniten globaali kehitys näkyy Itä-Aasian, Tyynenmeren alueen ja Latinalaisen Amerikan talouksissa. Vähiten kriisi taas koskettaa Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jonka talouskasvu voi kiihtyä tänä vuonna 6,5 prosenttiin, mikä on vauhdikkaampaa kuin neljään vuosikymmeneen.

Koko maailman talouskasvun Maailmanpankki ennustaa hidastuvan tänä vuonna vuonna 2,7 prosenttiin viime vuoden 3,7 prosentista. Teollisuusmaiden yhteenlasketun talouskasvun arvioidaan olevan vain 1,5 prosenttia.

Inflaatio kurittaa kehitysmaita

Heikkenevää kasvua suurempi ongelma kehitysmaille onkin valloillaan jylläävä inflaatio eli rahan arvon laskeminen. Inflaatio johtuu etenkin ruuan ja energian kallistumisesta, ja yhdessä ne ovat pistäneet monien kehitysmaiden köyhät todella ahtaalle.

Maailmanpankin laskelmien mukaan esimerkiksi ruuan hinta on noussut yli 100 prosenttia vuoden 2005 jälkeen. Riisin ja vehnän reaalihinnat ovat korkeammalla kuin kymmeniin vuosiin.

Maailmapankki painottaa, että teollisuusmaiden pitäisi täyttää niiden antamat lupaukset kehitysavun määrästä, jotta kehitysmaat voisivat paremmin selvitä kohoavista hinnoista.

Ulkomainen pääoma kasvattaa

Yksi kehitysmaiden kasvua viime vuosina vahvasti tukenut tekijä ovat ulkomaisen pääoman virrat, joita kehittyvät taloudet houkuttelivat viime vuonna ennätysmäärä, yli biljoona dollaria. Maailmanpankki ennustaa, että sijoitukset hidastuvat 800 miljardiin ennen vuotta 2009.

Pääomaa on virrannut kehitysmaihin etenkin kansainvälisten pankkien mukana, jotka ovat levittäytyneet kehittyville markkinoille yritysostojen ja tytäryhtiöiden kautta. Rahoitusmahdollisuuksien lisääntyminen tukee kasvua, mutta samalla ulkomainen pääoma tekee siihen nojaavat valtiot haavoittuvaisemmiksi teollisuusmaiden talouskriisille.

Ulkomaisen pääoman lisäksi kasvua ovat tukeneet politiikan tasoittuminen ja teknologinen kehitys.

Lisää tietoa aiheesta