Uutinen

Maailmanpankki: Kehitysmaiden hyödynnettävä luonnonvaransa paremmin

Kun luonnonvarojen käyttö ja väestönkasvu huomioidaan, maailman köyhimmät maat kuluttavat kansallista varallisuuttaan tappiolla suhteessa sen arvoon, Maailmanpankin raportissa todetaan.
Jari Nousiainen
19.9.2005

Bruttokansantulon kaltaiset talouden mittarit eivät huomioi esimerkiksi luonnonvarojen kuluttamista ja ympäristölle aiheutuvaa vahinkoa. Maailmanpankissa on kehitelty uusia tapoja laskea valtioiden varallisuutta. Tuloksia esitellään raportissa Where Is The Wealth of Nations?

Uusi tapa laskea valtioiden varallisuus huomioiden ympäristön kestävyys ja luonnonvarat muuttaa käsityksen kansojen varallisuudesta, kommentoi Maailmanpankin kestävän kehityksen osaston johtaja Ian Johnson.

Jotkut köyhät maat kuluttavat varallisuuttaan huimaa vauhtia, mitä Maailmanpankin tutkijat pitävät erittäin huolestuttavana. Käyttämällä rajallisia luonnonvarojaan keräämättä säästöjä maiden edellytykset talouden kehitykseen heikkenevät entisestään.

Maailmanpankin tutkijoiden mukaan kehitysmaiden varallisuutta käytetään väärin suoraan kulujen kattamiseen, kun viisaampaa olisi sijoittaa luonnonvarojen käytöstä saadut rahat siten, että ne tukevat yhteiskunnallista kehitystä pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi Botswana on onnistunut sijoittamaan timanttien myynnistä saadut tulot niin, ettei valtiontalous ole suoraan riippuvainen timanttikaupan heilahteluista, ja talouskasvua vauhdittavaa yhteiskunnallista kehitystä on voitu rahoittaa.

Luonnonvarat, kuten viljely- ja laidunmaat, mineraalit ja metsät, kattavat 26 prosenttia köyhien maiden varallisuudesta. Tuotannon synnyttämä varallisuus on vain 16 prosenttia kokonaisuudesta, raportti kertoo.

Kymmenen köyhimmän maan joukossa on etupäässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maita. Niiden varallisuus perustuu suurelta osin luonnonvaroihin, jotka kattavat kolmanneksen tai jopa puolet niiden kokonaisvarallisuudesta. Vastaavasti kymmenen rikkaimman maan varallisuudesta vain pari prosenttia on luonnonvaroja - suurin osa on aineetonta pääomaa.

Lisää tietoa aiheesta