Uutinen

Maailmanpankki ja IMF tukevat G8:n velkahelpotuksia

Maailmanpankin ja IMF:n syyskokouksissa annettiin tuki G8-maiden johtajien kesällä tekemälle velkahelpotusaloitteelle. Nyt kansainvälisen yhteisön huomio kiinnittyy loppusyksyn kauppaneuvotteluihin.
Sanna Jäppinen
25.9.2005

Kuva: Paul Wolfowitz ja Rodrigo de Rato (Kuvaaja:IMF/Eugene Salazar

Maailmanpankin ja IMF:n johtajat Paul Wolfowitz (vas.) ja Rodrigo de Rato.

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 24.-25. 9. pidettyjen syyskokousten jälkeen molemmat rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet tukevansa G8-maiden eli rikkaimpien teollisuusvaltioiden ja Venäjän johtajien kesällä tekemää aloitetta mitätöidä 18 maan velat Maailmanpankille, IMF:lle ja Afrikan kehityspankille.

Kokouksiin osallistuneiden 184 maan valtiovarainministerin näytettyä vihreätä valoa tarvitsee aloite vihonviimeiseksi sinetikseen enää rahoituslaitosten johtokuntien hyväksynnän. Nyt tehtyjen päätösten perusteella tämä näyttää varmalta.

Myönnettyjen velkahelpotusten määrä on yhteensä noin 55 miljardia dollaria, ja veloista noin 70 prosenttia on Maailmanpankille. Velkahelpotuksia saavat 18 maata: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mosambik, Nicaragua, Niger, Ruanda, Senegal, Tansania, Uganda ja Sambia. Kaikki maat ovat läpäisseet Maailmanpankin HIPC-velkahelpotusohjelman.

Kansalaisjärjestöt ovat tyytyväisiä velkahelpotuspäätökseen, mutta samalla ne muistuttavat tarpeesta laajentaa velkojen mitätöintiä sekä muiden velkojien saataviin että suuremmalle maajoukolle, myös HIPC-ohjelman ulkopuolelle.

"Nyt myönnetyt velkahelpotukset ovat hyvä alku, mutta ne ovat vain noin 10 prosenttia rahamäärästä, joka arvioidaan tarvittavan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi", toteaa velkojen mitätöintiä ajavien kansalaisjärjestöjen Jubilee-verkoston Yhdysvaltain koordinaattori Neil Watkins IPS:n uutisessa.

Action Aidin edustaja toteaa Guardianin mukaan, että järjestöjen tehtävänä on jatkossa valvoa, etteivät sitoumuksen yksityiskohdat vesity median valokeilan siirryttyä muihin aiheisiin. Muun muassa velkahelpotusten kulujen kattamiseen on löydyttävä G8-maiden lupaamaa uutta rahoitusta, jotta muut köyhimmät kehitysmaat eivät kärsi esimerkiksi Maailmanpankin kansainvälisen kehitysrahaston (IDA) resurssien ja samalla lainausvalmiuksien heikkenemisestä.

Katse joulukuiseen WTO-kokoukseen

Maailmanpankin pääjohtaja Paul Wolfowitz kehottaa nyt siirtämään huomion joulukuussa Hong Kongissa pidettävään Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokoukseen. Kokouksessa yritetään löytää ratkaisu neljä vuotta sitten käynnistyneeseen Dohan neuvottelukierrokseen.

"Meillä on nyt sopimus avun lisäämisestä ja yksimielisyys velkahelpotuksista, joten meidän on yritettävä vielä täydentää kokonaisuus täyttämällä lupaukset todellisesta kehityskierroksesta kauppaneuvotteluissa", toteaa Wolfowitz Maailmanpankin uutissivuilla.

Wolfowitzin mukaan velkahelpotuspaketti ja Maailmanpankin tuore Afrikka-toimintasuunnitelma, Africa Action Plan, ovat yhdessä laajin yritys nostaa kansainvälistä kehitysapua viimeisten 50 vuoden aikana.

Wolfowitzin toiveet saavuttaa tuloksia kauppakierroksella saivat vahvistusta muun muassa Britannian suunnalta. Parhaillaan sekä G8-maiden että EU:n puheenjohtajana toimivan Britannian pääministeri Tony Blair kutsui G8-maiden johtajat koolle joulukuun 10. päivä, juuri ennen Hong Kongin ministerikokousta. Blairin mukaan rikkaiden maiden markkinoiden avaaminen kehitysmaiden tuotteille on olennainen osa Britannian viime aikoina vahvasti ajamaa kehitysohjemaa.

Lisää tietoa aiheesta