Uutinen

Maailmanpankki haluaa panostaa peruspalveluihin

Maailmanpankin vuosiraportin mukaan köyhyyttä voitaisiin vähentää auttamalla kehitysmaita parantamaan kansalaistensa peruspalveluita.
Jukka Aronen
28.9.2003

Maailmanpankin tuoreen raportin mukaan YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden saavuttamisessa ollaan epäonnistumassa osaksi siitä syystä, että peruspalvelut eivät saavuta kaikkein köyhimpiä.

"Tällä hetkellä julkiset palvelut hyödyttävät eniten rikkaita", sanoi Maailmanpankin pääekonomisti Shantayanan Devarajan raportin julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

"Peruspalvelut - kuten terveydenhuolto, koulutus, vesi, saniteettihuolto - eivät löydä köyhimpien luo. Ja jos löytävät, niin palveluiden laatukin on yleensä heikko."

Kuva: Maailmanpankin pääekonomisti Shantayanan Devarajan (Kuvaaja: Jukka Aronen)

Maailmanpankin pääekonomisti Shantayanan Devarajan.


Devarajan esitteli uuden mallin, jolla palvelut jaetaan kahdeksaan luokkaan sen mukaan, millaiselle väestölle ne on suunnattu ja miten niiden perillemenoa voidaan arvioida. Jaottelu auttaa myös avunantajatahoja, kun ne miettivät, millaisia tukimuotoja on hyvä käyttää.

Raportin laatijoihin kuuluva Maailmanpankin tutkimuspäällikkö Ritva Reinikka halusi muistuttaa myös apua antavien tahojen eli donoreiden roolista palveluiden tukijoina. Reinikan mukaan avunantajat eivät vieläkään tee riittävästi yhteistyötä.

"40:ssä apua vastaanottavassa maassa on sellainen tilanne, että avustusrahalla katetaan yli 30 prosenttia valtionbudjetista. Yhdellä kehitysmaalla on keskimäärin 26 donoria. Avunantajien suuri määrä ja donorikentän hajanaisuus johtavat siihen, että suuri osa avunsaajien pienistä voimavaroista menee erilaisten raporttien ja arviointien tuottamiseen."

Maailmanpankki kehottaakin avunantajia yhdenmukaistamaan käytäntöjään paikallistasolla, suuntamaan enemmän varoja suoraan köyhien maiden valtionbudjetteihin ja arvioimaan nykyistä perusteellisemmin palveluiden perillemenoa.

Teoksessa puhutaan avunantajien lisäksi kehitysmaiden poliitikoista ja todetaan, että pahimmillaan palveluita käytetään politiikan teon välineinä.

"Meksikossa valtapuolue PRI:n poliitikot jakoivat kehityshankkeiden rahoja eniten alueilla, joiden ihmiset olivat äänestäneet heitä. Demokratian puute ei kuitenkaan aina estä tuottamasta hyviä palveluita: esimerkiksi Kuubassa ja Kiinassa ollaan onnistuttu viemään tehokkaasti palvelut köyhille saakka", selitti Devarajan.

Markkinat ratkaisevat?Maailmanpankin näkemyksillä on suuri merkitys kehitysmaille, koska pankki on suurin yksittäinen kehityshankkeiden rahoittaja maailmassa.

Pankkia on toisinaan kritisoitu siitä, että sen toiminnan taustalla kummittelee liian usein vapaakauppamyönteinen ideologia.

Helsingin-tilaisuudessa puhunut Wider-instituutin johtaja Tony Addison ei kuitenkaan pitänyt raporttia edellisten kaltaisena: "Vuoden 2004 raportti nojaa vähemmän ideologiseen doktriiniin kuin edeltäjänsä. Nyt on keskitytty tietojen keräämiseen, siksi teos on erittäin tärkeä."

Addison ei kuitenkaan pitänyt raporttia aivan ongelmattomana. Hänen mielestään se painottaa yhä liikaa yksityisen sektorin merkitystä.

Ympäristö ja kehitys -järjestön puheenjohtaja Marko Ulvila meni kritiikissään vielä pidemmälle.

"Teos antaa ylioptimistisen kuvan markkinoiden kyvystä ratkaista ongelmia. Esimerkiksi juomavettä ei pitäisi käsitellä lainkaan hyödykkeenä vaan ihmisoikeutena."

Teoria vs. käytäntöVaikka raportissa on runsaasti markkinahenkisyyttä, se myös nostaa valtion roolin aikaisempaa näkyvämmin esille ja suhtautuu kriittisesti vanhaan suurhankkeita painottavaan ajatteluun.

Voidaanko Maailmanpankissa sitten siirtyä uudenlaiseen ajatteluun?

Devarajanin mukaan raportilla on paljon kannatusta Maailmanpankin sisällä, mutta siinä esitettyjä ajatuksia vastustavat yhä niin sanotut vanhan mallin kannattajat eli "kehitysammattilaiset, jotka haluavat vain rakentaa sairaaloita ja siltoja".

Devarajan uskoo, että Maailmanpankissa on kuitenkin pikku hiljaa tapahtumassa muutos. Suuria hankkeita puolustava ajattelu on saamassa rinnalleen tuoreita ajatuksia, jotka painottavat monipuolista toimintaa ja tulosten nykyistä järjestelmällisempää ja tehokkaampaa arviointia.


Maailmanpankin "World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People" -raportti julkistettiin Suomessa 26.9.2003.


Lisää tietoa aiheestaWorldbank.org: World Development Report 2004
Vuosituhatjulistus suomeksi