Uutinen

Maailmanpankki: Afrikka uudistaa vauhdilla liike-elämäänsä

Afrikassa tapahtuu parhaillaan suuria muutoksia liike-elämän toimintaympäristössä, arvioi Maailmanpankki uudessa raportissaan.
Janne Hukka
15.9.2006

Maailmanpankin uuden selvityksen mukaan Afrikka on vuodessa siirtynyt peränpitäjän paikalta yhdeksi maailman nopeimmin liike-elämää helpottavien uudistusten toteuttajaksi.

"Doing Business 2007" -raportin mukaan jo pienten muutosten toteuttaminen lisää ulkomaisten investointien määrää ja lisäuudistusten houkuttelevuutta.

Jopa kaksi kolmasosaa Afrikan maista teki ainakin yhden tai useamman yritysten toimintaa helpottavan lainsäädännöllisen tai byrokraattisen muutoksen. Uudistuksiksi pankki lukee muun muassa virkakoneiston virtaviivaistamisen, työvoimalainsäädännön joustavuuden lisäämisen, ulkomaisen omistajuuden helpottamisen tai yritysverotuksen löyhentämisen.

"Tällaista kehitystä on kaivattu kipeästi", sanoo Michael Klein pankista. "Afrikan maat voivat hyötyä valtavasti uusista yrityksistä ja työpaikoista, jotka voivat syntyä liike-elämää helpottavien lakien avulla", Klein lisää.

Esimerkiksi Nigeria nopeutti kaupallisten kiistojen käsittelyaikaa oikeudessa 730 päivästä 457 päivään ja lyhensi kiinteistöjen rekisteröintiin vaadittavan ajan kolmannekseen. Toisaalla Tansanian käyttöön ottama elektroninen tuonninvalvontajärjestelmä tehosti tuotteiden tuontiin ja vientiin vaadittavaa aikaa viikoilla, AllAfrica raportoi.

Tämän lisäksi pankki arvioi, että nyt kolmatta kertaa julkaistusta raportista on itsessään tullut kannuste talousuudistusten toteuttamiseen.

"Useat hallitukset ovat alkaneet kysyä meiltä, miten he voivat parantaa sijoitustaan raportissa", sanoo Caralee McLiesh kertoi Voice of America -radiokanavalle.

"Tämän lisäksi monet rahoittajat ovat alkaneet käyttää seuraamiamme indikaattoreita painopisteinä valtioiden kanssa tehdyissä sopimuksissa", McLiesh lisää. "Tämä on luonnollisesti vain lisäkannuste ajaa läpi lisäuudistuksia".

Raportin laatijat arvioivat, että juuri monilla niin sanotuilla helpoilla uudistuksilla - jotka vaativat vain ministerin allekirjoituksen - olevan kauskantoisia seurauksia. Esimerkiksi Intian talouskasvu 1980-luvulla saattoi käynnistyä juuri tällaisten uusien säädösten ansiosta.

Lisää tietoa aiheesta