Uutinen

Maailmanpankin tuki Laosin patohankkeelle kritiikin kohteena

Maailmanpankki päättää pian tuesta Laosin suurpadolle - vastustajat ovat löytäneet uusia argumentteja hankkeen torjumiseksi.
Timo Kuronen
18.3.2005

Kuva: Mielenosoitus patohanketta vastaan. (Kuvaaja: Timo Kuronen)
Patohankkeen vastustajat polttivat mielenosoituksessa Maailmanpankin pääjohtajan James Wolfensohnin kuvan.
BANGKOK -- Maaliskuun 14. päivänä Maailmanpankin pääjohtaja James Wolfensohn sai lukea suuren pinon kirjeitä ja vetoomuksia. Maailmanlaajuinen patojen vastainen toimintapäivä ja varsinkin Laosiin suunniteltu Nam Theun 2 -pato sai aktivistit liikkeelle.

Yli 150 International Rivers Network -verkostoon kuuluvaa kansalaisjärjestöä 42 maasta vaati kirjeissään, että pankin johtokunnan tulisi kieltäytyä antamasta ja takaamasta luottoja Nam Theun 2 -padon rakennusyhtiölle. Pankin johtokunnan on määrä päättää asiasta huhtikuun alussa.

Laosin naapurimaan Thaimaan viisi tunnetuinta paikallista ympäristöjärjestöä sekä Mahidolin yliopiston biologit korostivat omassa kirjeessään sitä, että Maailmanpankki ei ole teettänyt riittäviä selvityksiä Nakain ylängön rikkaasta eliöstöstä. Niiden mukaan usean sadan norsun - Kaakkois-Aasian ehkä suurimman yhtenäisen populaation - tärkeät ravintoesiintymät ja kulkureitit hukkuisivat 450 neliökilometrin patoaltaan alle.

Thaimaan padoista kärsineet liikkeellä

Maailmanpankin lainoittamista patoprojekteista kärsineet Thaimaan kyläläiset, useat paikalliset suojeluverkostot sekä Assembly of the Poor -verkosto toivat omassa kirjeessään esille solidaarisuutensa laoslaisia veljiä ja sisaria kohtaan, jotka tulevat kantamaan patoprojektin seuraukset.

Vuonna 1994 valmistunut Pak Munin pato on noussut surulliseksi esimerkiksi hankkeen huonosta suunnittelusta ja paikallisille asukkaille aiheutettujen elinkeinojen menettämisen vähättelemisestä. Vuonna 2000 valmistunut Maailman patokomission raportti osoitti selvästi tämän Maailmanpankin lainoittaman padon ongelmat.

Yli sadan kyläläisen ryhmä antoi toimintapäivänä kirjeensä Maailmanpankin edustajalle pankin Bangkokin-toimiston edessä. "Pankki on tuhonnut Pak Munin ja Lam Thakongin joet ja sitten vältellyt ongelmia", kertoi pakmunilainen Somkiat Ponpai. "Emme voi antaa teidän tuhota paikallisia yhteisöjä ja jokia muualla."

Kirjeen vastaanottanut pankin Thaimaan ympäristöyksikön koordinaattori Patchamuthu Illangovan lupasi toimittaa kirjeen pääjohtajalle ja kertoi, että Nam Theun 2 -hankkeessa vanhat virheet pyritään välttämään. Pienen puhetuokion jälkeen kyläläiset polttivat James Wolfensohnin kuvan.

Vastustajien uudet argumentit

Thaimaalaiset ja kansainväliset järjestöt eivät ole vakuuttuneita pankin toimintatapojen muutoksesta.

International Rivers Networkin ja Environmental Defence -järjestön teettämien asiantuntija-arvioiden mukaan Nam Theun -voimayhtiön tekemät ympäristö- ja sosiaalivaikutusten selvitykset ovat hyvin puutteellisia. Esimerkiksi Nam Theun -joesta voimalaitoksen läpi Xe Bang Fai -jokeen johdettava vesi muuttaisi koko alajuoksun ekosysteemin ja voisi romahduttaa joen kalakannan, josta kymmenet tuhannet ihmiset ovat riippuvaisia.

Maailmanpankin hyväksymät Nam Theun 2 -selvitykset rikkovat asiantuntijoiden mukaan useita pankin omia periaatteita. Laosin patohanke rikkoisi myös peräti kuutta seitsemästä Maailman patokomission strategisesta suosituksesta.

Thaimaan valtiollinen sähköyhtiö EGAT ostaisi 95 prosenttia padon tuottamasta 1070 megawatista. TERRA-järjestön Witoon Permpongsacharoenin mukaan Maailmanpankki ei ole uskaltanut julkaista vastikään teettämäänsä raporttia, jonka mukaan thaimaalaisille kuluttajille olisi tarjolla edullisempia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Järjestöt epäilevät, että yli kymmenen vuotta suunniteltu Nam Theun 2 on Maailmanpankille hanke, jossa vaakalaudalla on lukuisat pankin virkamiesten urat. Se olisi ensimmäinen pankin johtokunnan hyväksymä suuri patohanke yli kymmeneen vuoteen.

Maailmanpankin virkamiehet ovat vakuuttuneita, että hanke toisi köyhälle yksipuoluemaalle Laosille sen kipeästi kaipaamaa valuuttatuloa. Vastustajien mukaan jokiekosysteemin tuhoaminen pikemminkin pahentaisi maan köyhyyttä kuin vähentäisi sitä. Järjestöjen mukaansa patoalueen asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta torjua hanketta, vaan he ovat "kuulemistilaisuuksissa" voineet vain kertoa, mitä he haluavat padon lisäksi.