Uutinen

Maailmanpankin ja Tšadin öljykiistassa väliratkaisu

Darfurin tilanteen huonontuminen pakottaa Tšadin hallituksen takaisin neuvottelupöydän ääreen Maailmanpankin kanssa.
Janne Hukka
5.5.2006

Maailmanpankki ja Tšadin hallitus ovat löytäneet väliaikaisen ratkaisun lähes kuusi kuukautta jatkuneeseen kiistaan Tšadin öljyvarojen käyttöoikeuksista. Osasyynä osapuolten kompromissihalukkuuteen on hallituksen tarve saada nopeasti varoja asehankintoihin Darfurin kriisin pitkittymisen johdosta ja uhkaus katkaista öljytoimitukset.

Riidan taustalla on Tšadin presidentin Idriss Debyn tammikuussa hyväksymä laki, joka lakkautti Maailmanpankin kanssa sovitun "tulevien sukupolvien rahaston" ja antoi maan hallitukselle vapaat kädet käyttää öljynviennistä saatuja tuloja. Maailmapankki vastasi lainsäädäntöön jäädyttämällä Tšadin englantilaisen pankkitilin, jolle öljytuloja kerättiin, sekä peruutti valtiolle luvatut lisälainat.

Alkuperäiseen lainasopimukseen kirjattu rahasto oli keskeinen osa Maailmanpankin lainoja, joilla Tšad rahoitti öljyn vientiin käytettävän putken. Sopimuksen velvoitti valtion varaamaan 10 prosenttia maan ansaitsemista öljytuloista pitkäaikaisten kehityshankkeiden rahoittamiseen.

Suunnanmuutos neuvotteluissa saavutettiin, kun Tšadin hallitus uhkasi lakkauttavansa öljynviennin maasta huhtikuun loppuun mennessä, AFP kirjoittaa.

Nyt saavutettu kompromissi antaa Tšadin hallitukselle oikeuden käyttää 30 prosenttia rahaston kokonaistuloista valtion välittömiin menoihin. Maailmanpankki odottaa 70 prosentin menevän alkuperäiseen tarkoitukseensa eli laajojen kehitysyhteistyöprojektien rahoittamiseen.

Maailmanpankin johtaja Paul Wolfowitz on tyytyväinen nyt saavutettuun ratkaisuun, vaikka näkeekin tarvetta kestävämmän sopimuksen solmimiseen.

"Uskomme nyt hahmoteltujen toimenpiteiden takaavan, että tšadilaiset voivat hyötyä maansa saamista öljytuloista", Wolfowitz sanoi.

Asiantuntijat ovat kuitenkin huolissaan Tšadin hallituksen motiiveista kompromissin taustalla. Jason Mosley britannialaisesta Oxford Analytica -tutkimusryhmästä sanoo Darfurin huonontuneen tilanteen olevan keskeisenä syynä hallituksen yhteistyöhalukkuudelle, Reuters raportoi.

"Hallitus tarvitsee öljyrahoja uusien aseiden ostamiseen ja turvatoimiin. Nyt esitetty budjettisuunnitelma mahdollistaa useiden miljoonien väärinkäytökset niiden hankkimiseksi kehitysprojektien siivellä", Mosley sanoi.

Lisää tietoa aiheesta