Uutinen

Maailmanpankilta kolmiportainen suunnitelma korruption kitkemiseksi

Maailmanpankin korruption vastaisia toimia on arvosteltu johdonmukaisuuden puutteesta. Pääjohtaja Paul Wolfowitzin esittelemän suunnitelman avulla ongelmaan yritetään jatkossa puuttua entistä järjestelmällisemmin.
Sanna Jäppinen
18.4.2006

Maailmanpankin pääjohtaja Paul Wolfowitz on puhunut voimakkaasti korruption vastaisen taistelun puolesta koko lähes vuoden ajan kestäneen virkakautensa ajan. Reilun puolen vuoden aikana Wolfowitz on viivyttänyt lainoja korruptioepäilyjen takia muun muassa Kenialle, Kongolle, Intialle, Bangladeshille ja Argentiinalle.

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) toiminnan analysointiin keskittynyt Bretton Woods Project -kansalaisjärjestöverkosto arvostelee huhtikuun alussa ilmestyneessä raportissaan pankin toimia läpinäkyvyyden puutteesta - perustelut viivytyksille kun eivät ole noudattaneet yhdenmukaista linjaa. Verkosto kaipaa myös lisäresursseja pankin sisäiseen valvontatyöhön, sillä tähän asti korruptiotutkimukset ovat sujuneet "tuskallisen hitaasti", Observer kirjoittaa.

Wolfowitz vastasi kriitikoille esittelemällä Indonesian-vierailullaan 11. huhtikuuta Maailmapankin uuden suunnitelman korruption vastaiseen toimintaan. Wolfowitzin mukaan tavoitteena on torjua korruptiota kolmella tasolla: kehitysmaiden hallinnossa, pankin rahoittamissa hankkeissa sekä kansainvälisen kumppanuuden avulla.

"Korruption vastainen taistelu vaatii pitkäkestoista sitoutumista, eikä tuloksia voida odottaa hetkessä", Wolfowitz totesi Maailmanpankin tiedotteen mukaan. "Vaaditaan pitkäaikaista strategiaa, joka käy ongelman kimppuun järjestelmällisesti ja asteittain. Sitoutumista ja osallistumista vaaditaan niin hallituksilta, kansalaisilta kuin yksityiseltä sektoriltakin."

Huomio rahoituslaitosten kevätkokoukseen

Maatasolla korruption vastaista työtä vahvistetaan pääjohtajan mukaan pankin kaikkien rahoitustyökalujen suhteen. Maailmanpankki tulee jatkossa sijoittamaan erityisesti oikeuslaitosten ja virkakoneistojen uudistamiseen sekä vapaan tiedonvälityksen kohentamiseen.

Maailmanpankki aikoo jatkossa myös valvoa rahoittamiaan hankkeita entistä tarkemmin. Wolfowitz lupasi lisäystä valvontaosaston henkilökuntaan, ja suunnitelmien mukaan pankin korruption vastaiset tiimit tulevat jatkossa tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä kehitysmaiden omien korruption kitkemiseen tähtäävien tahojen kanssa.

Kansainvälisellä kumppanuudella Wolfowitz viittaa nykyistä laajempaan yhteistyöhön sekä yritysten että kansalaisjärjestöjen kanssa. Pankin suuntaviivojen mukaan yhteisöjen suurempi osallistaminen hankkeisiin tietää rahojen tarkempaa käyttöä, Reuters kirjoittaa.

Wolfowitzin linjapuhe sai tukea muun muassa Britannian kehitysministeri Hilary Benniltä, joka aikoo vaatia Maailmanpankin ja IMF:n kevätkokouksessa 22.-23. huhtikuuta jäsenmaita allekirjoittamaan yhteiset pelisäännöt, Observer uutisoi.

"Jollei saada aikaan virallisia sääntöjä, joiden avulla valtiot ja johtajat voidaan saattaa vastuuseen, rahaa tule edelleenkin haaskaantumaan", Benn totesi.

Lisää tietoa aiheesta