Uutinen

Maailman sosiaalifoorumi - toisenlaisen maailman puolesta

Maailman sosiaalifoorumia on sanottu potentiaalisesti yhdeksi aikamme merkittävimmistä poliittisista prosesseista. Lyhyessä ajassa siitä on tullut tila, jossa erilaisia intressejä ajavat ja edustavat poliittiset liikkeet kaikkialta maailmalta voivat tavata, verkostoutua ja yhdistää voimansa.
Tomi Kuhanen
17.6.2003

Mikä on maailman sosiaalifoorumi?

Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan Laura Nisulan ja Katarina Sehm-Patomäen toimittama keskustelupaperi Maailman sosiaalifoorumi - toisenlaisen maailman puolesta.

Keskustelupaperi on kirjoittajien mukaan tarkoitettu kaikille: sekä niille, joille Maailman sosiaalifoorumi on jo tullut tutuksi että niille, joille tuttavuus on aivan uusi. Tarkoituksena on kuvata ja valottaa tämän prosessin kokeman suuren menestyksen syitä, sille asetettuja odotuksia ja sen kohtaamia haasteita.

Keskustelupaperi perustuu suurimmaksi osaksi eteläisellä pallonpuoliskolla tuotettuun aineistoon. Se on pyritty laatimaan mahdollisimman käytännönläheiseksi ja täydentämään syvempiä akateemisia analyyseja. Aineistossa on yritetty välittää sitä ainutlaatuista energiaa ja henkeä, jota Maailman sosiaaliforumi tarjoaa kaikille niille, jotka haluavat työskennellä demokraattisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Keskustelupaperin on julkaissut NIGD (Network Institute for Global Democratization), Helsingissä vuonna 1997 perustettu järjestö, joka tuottaa tietoa niin kansanliikkeille, kansainvälisille järjestöille kuin valtioille.

Lue keskustelupaperi osoitteessa www.nigd.org/keskustelupaperi