Uutinen

Maailman pakolaispäivän aiheena naiset

Eeva Suhonen
17.6.2002

YK:n yleiskokouksen nimeämää maailman pakolaispäivää vietetään 20. kesäkuuta. Tänä vuonna aiheena ovat naiset, koska pakolaisina heidän asemansa on heikompi kuin miesten. Noin kolme neljäsosaa maailman pakolaisista on naisia ja lapsia. Suomi on vastaanottanut vuodesta 1973 lähtien yli 21 000 pakolaista, joista puolet on naisia.

Pakolaisnaiset sanovat olevansa uhreja useilla eri tavoilla. Konfliktialueilla heitä käytetään hyväksi ja heitä raiskataan. Pakolaisleireillä ruoan jakelu on usein epätasa-arvoista. Avustusohjelmat pitävät tahattomasti yllä stereotypiaa avuttomista naisista. Poliittisen turvapaikan saamisessa on ongelmia. Kotimaahan palattua maanomistajien kanssa on kiistaa.

YK:n pakolaisjärjestön johtaja myöntää ongelman, mutta painottaa UNHCR:n sitoumusta auttaa naisia viisi tavoitetta sisältävän ohjelman avulla. Naisten osallistumista lisätään pakolaisleirien johtamisessa ja avun jakelussa. Seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi kehitetään toimintamalleja. Aikuiset naiset rekisteröidään pakolaisiksi samalla tavalla kuin miehet (aikaisemmin vain perheenpää on saatettu rekisteröidä). Rakennetaan perussaniteettitiloja.

Puoli vuosisataa sitten hyväksytyssä YK:n pakolaissopimuksessa pakolainen määritellään henkilöksi, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Sukupuoleen perustuva vaino ei tullut sopimuksen laatijoille mieleenkään.

1984 Euroopan parlamentti teki päätöksen, jonka mukaan yhteisön tabuja vastustaneita ja sen vuoksi vainotuiksi joutuneita naisia olisi pidettävä pakolaissopimuksen mukaisena "yhteiskunnallisena ryhmänä". Yksittäiset maat, YK ja humanitaarista toimintaa harjoittavat järjestöt kuten UNHCR noudattavat omia toimintasuosituksiaan naisia koskevissa kysymyksissä. 2001 YK:n Jugoslavian sotarikostuomioistuin antoi ensimmäisen tuomion raiskauksesta rikoksena ihmisyyttä vastaan. Vuoden 2002 aikana toimintansa aloittavalla kansainvälisellä sotarikostuomioistuimella tulee olemaan laaja tuomiovalta koskien rikoksia seksuaalisesta orjuudesta prostituutioon pakottamiseen.

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta www.unhcr.ch , vasemman palkin Quick Find -valikosta valitaan women.

Hyvää pakolaispäivää!

Eeva Suhonen
Tiedottaja
Suomen Pakolaisapu
Ludviginkatu 3-5 B 42
00130 Helsinki
finnref@pakolaisapu.fi finnref@pakolaisapu.fi
Puh/Tel 358 (0)9 69 62 6432
www.pakolaisapu.fi www.pakolaisapu.fi
 

Suomen Pakolaisavun tiedote