Uutinen

Maailman lapsikuolleisuuskuilu kasvaa

Tutkijoiden mukaan lapsikuolleisuuserot köyhien ja rikkaiden maiden välillä ovat kasvamassa, vaikka lapsikuolleisuus kokonaisuudessaan on vähenemään päin.
Jukka Aronen
24.8.2003

Tuoreen tutkimuksen mukaan sekä kehitysmaiden että teollisuusmaiden lapsikuolleisuus on laskussa. Huono uutinen on se, että kehitysmaissa lasku on ollut hitaampaa kuin rikkaissa maissa.

Vuosien 1970 ja 2000 välillä vauraissa teollisuusmaissa alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuus laski 71 prosentilla. Myös pienituloisissa maissa kuolleisuus laski, mutta prosenteissa mitattuna vähemmän: lapsikuolleisuus aleni 40 prosentilla.

"Köyhät lapset altistuvat hyvin toimeentulevia lapsia helpommin terveysriskeille. Heidän vastustuskykynsä on heikompi muun muassa siksi, että he ovat aliravittuja", sanovat tutkijat artikkelissaan.

Korkeatuloisissa maissa kuusi lasta tuhannesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Kehitysmaissa kuolleita on keskimäärin 88 tuhatta lasta kohden. Kaikkein köyhimmissä maissa kuolleisuusluku yltää peräti 120:een.

42 köyhintä maata vastaa noin 90 prosentista kaikista kuolemista. Näiden maiden lapsista suurin osa on rintaruokinnan piirissä, mutta esimerkiksi kolmasosa jää vaille tuhkarokkorokotusta. Saharan eteläpuolisen Afrikan 22 köyhimmän maan lapsista alle kaksi prosenttia nukkuu asianmukaisen malariaverkon alla.

Tutkijat uskovat, että korkeaan lapsikuolleisuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa kohdistamalla terveyshankkeita kaikkein köyhimpiin yhteisöihin.

Tutkimus julkistettiin brittiläisen The Lancet -lehden heinäkuun numerossa. Lehden aiemmissa numeroissa julkaistuissa, samaa aihetta käsittelevissä artikkeleissa todetaan muun muassa, että kuusi miljoonaa 10 miljoonasta vuosittaisesta alle 5-vuotiaan kuolemasta voitaisiin torjua suhteellisen helposti.

Lisää tietoa aiheesta IPPF: Child Death Rates Widening
 The Lancet -lehden kotisivu