Uutinen

Maailman aids-päivä: Lasten kohtalossa kiteytyy kriisin vakavuus

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa arvioidaan olevan noin 12 miljoona aids-orpoa. Heitä odottaa usein kurjistumisen kierre: perheen hajoaminen, turvattomuus, koulutusmahdollisuuksien heikkeneminen, syrjintä - ja pahimmassa tapauksessa oma hiv-tartunta.
Sanna Jäppinen
1.12.2004

 

Kuva: Unaidsin juliste

Maailman aids-päivää vietetään 1.12. Vuonna 2004 UNAIDS on painottanut erityisesti tyttöjen ja naisten eriarvoisuuden vaikutusta hiv/aidsin lisääntymiseen.

Saharan eteläpuolinen Afrikka johtaa maailman köyhyystilastoja ja YK:n vuosituhattavoitteiden toteutuminen näyttää siellä kaikkein epätodennäköisimmältä. Huonoa tilannetta pahentaa entisestään hiv/aid-kriisi, jolla on kauaskantoiset seuraukset yhteiskuntarakenteelle. Hiv/aidsin takia alueella kuolee vuosittain noin 2,3 miljoonaa aikuista ja lasta.

Kriisin valtavaa etenemisnopeutta ja vaikutuksia yhteisöön kuvaa kouriintuntuvasti aidsin vuoksi orvoksi jääneiden lasten määrä. Vuonna 1990 heitä oli 550 000 eli kaksi prosenttia kaikista alueen orvoista. Viime vuonna aids-orpoja oli jo noin 12 miljoonaa eli 28 prosenttia kaikista orvoista. Pahimmilla alueilla, Zimbabwessa ja Botswanassa, jopa lähes 80 prosenttia kaikista orvoista on aidsin vuoksi orpoutuneita, sosiologi Riikka Shemeikka kertoi Väestöliiton marraskuussa pidetyssä Lapsuus takaisin lapsille -seminaarissa.

Shemeikka on tutkinut syntyvyyttä ja hiv/aidsia Pohjois-Namibiassa ja on mukana myös alueella vuoden alussa käynnistyvässä Helsingin ja Joensuun yliopistojen tutkimusprojektissa. Projektissa selvitetään yhteisöjen ja erityisesti lasten selviytymistä hiv/aidsin tuomista seurauksista.

 

"Hiv/aids vaikuttaa lapsiin monin tavoin jo ennen vanhemman tai vanhempien kuolemaa", Shemeikka muistutti. "Jo sairastumisvaiheessa perheen taloudellinen tilanne vaikeutuu ja lapset joutuvat hoitamaan aiemmin vanhemmille kuuluneita tehtäviä. Arkeen kuuluvat taudista johtuva leimautuminen ja syrjintä sekä tietysti suru ja huoli tulevasta. Traagisinta lienee, jos lapsi on itsekin saanut hiv-tartunnan äidiltään raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana."

Vanhemman kuoleman jälkeen perhe yleensä hajoaa, vaikka myös lasten omat taloudet ovat nykyään yleisiä vanhempien sisarusten jäädessä hoitamaan nuorempiaan. Tavallisimmin, noin 90 prosentissa tapauksista, lapsista kuitenkin huolehtivat niin sanotut laajentumaperheet, joihin kuuluu ydinperheen ohella sukulaisia ja ystäviä.

Orvoista huolehtiminen tietää kasvatusperheille suurta taakkaa, ja yleensä orvoilla on muita lapsia heikommat mahdollisuudet koulunkäyntiin. Tänä päivänä eteläisessä Afrikassa noin joka viidennessä perheessä on omien lasten lisäksi yksi tai useampi orpo hoidossa.

"Erityisesti orpolapsia otetaan hoitoon niihin talouksiin, joissa perheenpäänä on nainen", Shemeikka kertoi.

Eri-ikäisillä orpolapsilla on erilaisia ongelmia. Pienimmät, alle viisivuotiaat lapset, kamppailevat konkreettisesti eloonjäämisestä sekä mahdollisuuksista fyysiseen kasvuun ja kehitykseen. Sen jälkeen tärkeäksi muodostuu mahdollisuus koulunkäyntiin sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja perinteiseen kulttuuriin oppiminen. Teini-ikäisille, jotka ovat suurin ryhmä, keskeistä on paitsi koulunkäynnin turvaaminen ja aikuiselämään oppiminen, myös seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojeleminen.

Kaikille ikäryhmille keskeisintä olisi tietysti jatkuva ja välittävä suhde aikuiseen, Shemeikka painotti.

 

Ennusteiden mukaan aids-orpojen määrä on edelleen kasvussa: vuonna 2010 heitä arvioidaan olevan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 15-20 miljoonaa.

Perhe, suku ja yhteisöt kantavat suurimman vastuun aidsin takia orpoutuneista lapsista, mutta myös monet yhdistykset, kirkot ja avustusjärjestöt ovat tärkeitä toimijoita. Suuria kansainvälisiä rahoittajia ovat muun muassa Maailmanpankki, Global Fund sekä YK:n aids-ohjelma UNAIDS.

UNAIDS on antanut tilanteen kohentamiseksi viisi keskeistä toimintaohjetta: kasvatusperheitä ja yhteisöjä on tuettava tarjoamalla taloudellista, psykososiaalista ja muuta apua, orpojen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja terveydenhuoltoon on turvattava, hallitusten tuki haavoittuvimmille lapsille on taattava ja kaiken kaikkiaan on luotava hiv/aidsin vahingoittamia lapsia tukeva ympäristö.

Ratkaisevaa on luonnollisesti hiv-tartuntojen saaminen kuriin.

Toivoa jo aidsiin sairastuneille lapsille antaa marraskuun puolivälissä julkistettu tutkimus, jonka mukaan yleinen ja halpa antibiootti voisi huomattavasti vähentää lasten kuolemia estämällä esimerkiksi keuhkokuumetartuntoja. Brittilääkärien johtaman kokeilun tulokset Sambiassa olivat niin merkittäviä, että lääkärit uskovat lääkkeen käyttöönoton tuovan huomattavaa parannusta lasten aids-kuolleisuuteen niin Afrikassa kuin muuallakin maailmassa.

Lisää tietoa aiheesta

AIDS orphans in sub-Saharan Africa: a looming threat
to future generations
Aids Epidemic Update
Doctors Call for Antibiotic Drug for HIV Children
Väestöliitto: Maailman aids-päivänä huomio kiinnittyy naisiin ja tyttöihin