Uutinen

Maailma vs. Pankki: Maailmanpankki oikeuteen Haagissa

Maailmanpankin politiikkaa kritisoivat järjestöt järjestävät 15.10. "oikeusistunnon" - viikkoa ennen pankin vuosikokousta. Pankkia syytetään ristiriitaisesta ilmastonmuutospolitiikasta sekä lainaehdoista, jotka pikemminkin lisäävät kuin vähentävät köyhyyttä. Kepa raportoi paikan päältä.
Sanna Jäppinen
12.10.2007

 

Simone D. McCourtie / World Bank

wb_sdmccourtie_zoellick.jpg Robert Zoellick

"Visiossani Maailmapankki osallistuu kattavan ja kestävän globalisaation luomiseen - kitkemällä köyhyyttä, voimistamalla kasvua, huolehtimalla ympäristöstä ja tarjoamalla yksittäisille ihmisille mahdollisuuksia ja toivoa", pankin pääjohtaja Robert Zoellick linjasi 10. lokakuuta pitämässään puheessa. Zoellick julisti teesinsä oltuaan sata päivää pankin johdossa.

"Globalisaatio luo uskomattomia mahdollisuuksia, mutta uhkina ovat sen ulkopuolelle jääminen, jatkuva köyhyys sekä ympäristöongelmat. Eniten kärsivät ne, joilla jo alkujaankin on vähiten - alkuperäiskansat, kehitysmaiden naiset, maaseudun köyhät sekä afrikkalaiset, eritoten lapset ", Zoellick totesi.

Järjestöt: Pankin rahoittajien vaadittava uudistuksia

Uuden pääjohtajan linjaukset tulivat sopivasti Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksen alla. Kokous pidetään 20.-22. lokakuuta Washingtonissa. Yhtenä kokouksen suurena teemana on se, kuinka turvata pankin kehitysrahaston IDAn (International Development Association) kautta annetut matalakorkoiset lainat ja avustukset köyhimmille maille.

IDA-varat saadaan pääosin 40 avunantajavaltiolta, ja Maailmanpankin toimia kritisoivat järjestöt ovat vaatineet maita jäädyttämään IDA-rahoituksen siihen asti, kunnes pankki uudistaa perinpohjaisesti politiikkaansa. Pankin lainaehdot - kuten vaatimukset yksityistämisestä ja kaupan vapauttamisesta - jättävät järjestöjen mukaan köyhille maille niukasti poliittista itsemääräämisoikeutta ja liikkumavaraa.

Maailmanpankki myös jatkaa edelleen fossiilisten polttoaineiden käytön tukemista, vaikka vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat kiistämättömät. Järjestöjen mielestä tukea pitäisi lisätä uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäville hankkeille.

Todistusaineistoa ruohonjuuritasolta

Todistusaineistoa järjestöjen vaatimusten tueksi on luvassa 15. lokakuuta Haagissa Hollannissa kokoontuvassa "tuomioistuimessa", jossa kuullaan ruohonjuuritason kokemuksia siitä, kuinka Maailmanpankki on toimillaan usein pikemminkin lisännyt köyhyyttä ja kurjuutta kuin vähentänyt niitä.

Todistajanlausunnoissa esitellään lainoihin liittyvää ehdollistamispolitiikkaa konkreettisesti muun muassa Nicaraguan avulla: siellä peruspalvelu eli sähköntuotanto ja -jakelu on yksityistetty, ja seuraukset tuntuvat karulla tavalla erityisesti köyhien elämässä.

Toinen tapaus tulee Malawista, jossa Maailmanpankin vaatimukset uhkasivat heikentää merkittävästi maan ruokatuotantoa. Valtio päätti kuitenkin uhmata pankkia ja tukea pienviljelijöitä muun muassa jatkamalla lannoitteiden hintojen subventointia, ja ruokatuotanto saatiin pelastettua.

Teot eivät tue ilmastonmuutospuheita

Maailmanpankki on Haagissa syytetyn penkillä myös ristiriitaisen ilmastonmuutospolitiikkansa ansiosta.

"Virallisissa puheissa pankki on kyllä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalla, mutta samalla se jatkaa öljy- ja maakaasuhankkeiden rahoittamista ja vaikuttaa näin ilmaston lämpenemiseen", toteaa tuomioistuimen järjestelyissä mukana ollut Janneke Bruil kansainvälisestä Maan ystävistä.

Fossiilisten polttoaineiden suosimisen suhteen kuullaan todistajanlausunto muun muassa Länsi-Afrikkaan suunnitellusta maakaasuputkesta. Alun perin hankkeen oli tarkoitus vähentää Nigerjoen suiston öljykentillä tapahtuvaa haitallista maakaasunpolttoa, mutta enää ei ole varmaa, toteutuuko tämä tavoite. Putki sitoisi alueen neljä maata uusiutumattoman energian käyttöön tuleviksi vuosikymmeniksi, ja paikallisväestö valittaa, ettei sitä ole kuultu riittävästi suunnittelussa. Jo nyt rakennustyöt aiheuttavat tuhoja kalastuselinkeinolle.

Todistajanlausunnossa kuullaan muun muassa Maailmanpankin oman, kesällä 2007 alueella vierailleen arviointiryhmän (Inspection Panel) löydöksistä.

Asiantuntijapaneeli jakaa tuomiot

Haagin tapahtuma on jatkoa aiemmin Intiassa jäljestetyille vastaavanlaisille tuomioistuimille ja eurooppalaisten järjestöjen kädenojennus kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnille niiden yrittäessä saada julkisuutta Maailmanpankin kyseenalaisille hankkeille.

"Haag valittiin pitopaikaksi, koska se tunnetaan kansainvälisen oikeuden kaupunkina", sanoo koordinaattori Alex Wilkes Eurodad-verkostosta, joka on tapahtuman pääjärjestäjä.

Todistajanlausuntojen perusteella tuomioita eli vaatimuksia ja suosituksia Maailmanpankin politiikan muuttamiseksi jakavat lautamiehinä toimivat asiantuntijat. Mukana ovat muun muassa Maailmanpankin arviointiryhmään aiemmin kuulunut Maartje van Putten, italialainen senaattori Francesco Martone sekä intialaisen National Alliance of People's Movements -liikkeen perustaja Medha Patkar.

Tuomioistuimen kuulemista 15.10. voi seurata suorana World Bank Campaign -verkkosivuilla (www.worldbankcampaigneurope.or). Kepa raportoi Haagin todistajanlausunnoista, tuomioista sekä kansalaisjärjestöjen vaatimuksista Maailmanpankille ja hallituksille.

Lisää tietoa aiheesta