Uutinen

Lobbarina Euroopan unionissa

EU-lobbarin työ on jatkuvaa kokoustamista ja kovaa kilpailua päätöksentekijöiden huomiosta, kertoo Karine Sohet.
Anna Berghäll
15.3.2005

Karine Sohetin työnä on vaikuttaa kehitysasioihin Euroopan unionissa. Sohetin mukaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa ovat parhaimmillaan europarlamentissa, jossa muun muassa säädetään lait.

Kuva: Karine Sohet.
Aprodevin lobbariveteraani Karine Sohet istuu puolet työpäivästään kokouksissa.
"Parlamentissa voi todella vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi lakitekstin sisältöön. Tosin parlamenttia ei konsultoida joka asiassa, kuten kauppa-asioissa, jotka ovat kehitysmaiden kannalta tärkeitä. Päätöksentekoprosessin seuraaminen on myös joskus vaikeaa, koska se ei ole läpinäkyvä. Paljon päätöksiä tehdään käytävillä etukäteen", Sohet sanoo. Hän on Euroopan kirkollisten järjestöjen yhteistyöelimen Aprodevin kehityspoliittinen työntekijä.

EU:ssa on valtava määrä toimijoita, joten on tärkeää tunnistaa ne, jotka oikeasti saavat aikaan asioita. "Työn onnistumisen kannalta on ehdottoman välttämätöntä, että henkilökohtaiset suhteet joka puolelle ovat hyvät. Siksi tosiasia on, ettei tehokas lobbaaminen onnistu, jos järjestöllä ei ole toimipistettä Brysselissä", Sohet toteaa. Parlamentin lisäksi lobbarit pitävät yhteyttä ministerineuvostoihin ja komissioon.

Suuri osa Sohetin ja Aprodevin työstä tapahtuu kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Concordin kautta. Aprodev myös pitää yhteyttä kansallisiin foorumeihin, jollainen Suomessa on Kirkon Ulkomaanapu, ja kääntää vaikka vetoomuskirjeitä eri kielille, jos tarvitaan.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maissa Aprodev tukee kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi auttaa niitä muotoilemaan kannanottoja erilaisiin asioihin - kriittisiä kannanottoja, Sohet huomauttaa. Viime aikoina tärkeää on ollut EPA-neuvotteluiden vaikutusten selittäminen kyseisissä maissa.

"Puolet työajastani kuluu erilaisissa kokouksissa. Tiedonkeruu eri instituutioista on suuritöistä, mutta on internetin ansiosta helpottunut paljon