Uutinen

"Live Aid -kuvat vääristävät maailmankuvaa"

Tiedotusvälineissä vilisevät kuvat kehitysmaiden sairaista ja nälkäänäkevistä ihmisistä vääristävät pohjoisessa elävien maailmankuvaa, todetaan vapaaehtoisjärjestö VSO:n (Voluntary Service Organisation) tammikuussa julkaisemassa tutkimuksessa. Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta Britannian kansalaista, maassa asuvia ulkomaalaisia sekä alan asiantuntijoita.
Janne Sivonen
28.1.2002

Mediassa pyöritetään edelleen 1980-luvun Live Aid -konserteista tuttuja kuvia hätäavun varassa elävistä nälkäisistä ihmisistä. Nämä kuvat koskevat vain pientä vähemmistöä, mutta ne muovaavat pohjoisessa asuvien mielikuvia kaikista kehitysmaiden asukkaista: noin 80 prosenttia briteistä yhdistää kehitysmaat ensisijaisesti tiedotusvälineiden kuviin katastrofeista, puutteesta ja länsimaiden lähettämästä avusta.

Haastattelujen perusteella Live Aid -henkiset kuvat ruokkivat uskomusta kehitysmaiden asukkaista avuttomina uhreina. Tutkijoiden mukaan hyvää tarkoittavien ihmisten uhrimielikuviin sisältyy myös julkilausumaton näkemys omasta ylivertaisuudesta: länsimaat ovat ajattelumallin mukaan hyväntahtoisia auttajia ja kehitysmaat avun kiitollisia vastaanottajia. Yli 70 prosenttia vastaajista katsoi, että kehitysmaat voivat kehittyä vain länsimaiden rahoituksen ja tietotaidon avulla.

VSO:n mukaan mediassa toistuvat kehitysmaastereotypiat ovat vaarallisia. "Aikanaan paljon hyvää aikaan saaneet Live Aid -kuvat ovat jättäneet jälkeensä perinnön, joka roikkuu mustana pilvenä pohjoisen ja etelän välisten suhteiden yllä", toteaa VSO:n toimitusjohtaja Mark Goldring. Tutkimus varoittaa myös siitä, että median pönkittämä kuva kehitysmaiden asukkaista avuttomina uhreina kiristää asenteita maahanmuuttajia kohtaan.