Uutinen

Leipää, lääkkeitä ja lukutaitoa katulapsille kolmessa maassa

Miia Nuikka
18.9.2001

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö kerää tänä syksynä varoja katulasten aseman parantamiseksi Nicaraguassa, Ugandassa ja Venäjän Karjalassa. Näissä maissa on yhteensä kymmeniä tuhansia katulapsia, jotka tekevät työtä ja asuvat kaduilla.

Katulapsi-ilmiötä pahentavat työttömyys ja köyhyys. Valtio ei näissä maissa pysty tarjoamaan tuhansille hyväksikäytetyille tai hylätyille lapsille turvaa.

Nicaraguassa ja Ugandassa katulapset saavat suomalaistuella ruokaa, terveyspalveluja sekä mahdollisuuden käydä koulua. Ohjelmien toteutuksessa ovat mukana paikalliset järjestöt ja viranomaiset.

Nicaraguassa kyse on merkittävästä kokeilusta, jossa yhteiskuntaa kannustetaan ratkaisemaan katulasten ja -nuorten ongelmia omin voimin. Hankkeessa koulutetaan paikallisia vapaaehtoisauttajia ja sosiaalialan ammattilaisia, jotta nämä saavat valmiuksia lasten ja nuorten auttamiseksi. Keski-Amerikassa nuorten jengiytyminen ja väkivalta on lisääntynyt viime vuosina huolestuttavasti.

Ugandassa katulapsille järjestetään oppisopimuskoulutusta ja terveysneuvontaa. Pyrkimyksenä on vahvistaa myös paikallista katulapsijärjestöä, jotta se kykenisi toimimaan tehokkaammin yhteistyössä eri järjestöjen ja valtion viranomaisten kanssa.

Karjalan tasavallassa perheväkivalta on yhä yleisempää. Suomalaisella tuella Sortavalan kaupunkiin perustetaan naisten ja lasten turvakoti, jonka avulla voidaan välttää monen lapsen ajautuminen kadulle. Karjalassa turvakotia ei toimintamallina vielä tunneta, joten ohjelmaan sisältyy myös asennekasvatusta ja tiedotusta.

Kolmessa maassa toteutettavien kehitysohjelmien rahoitukseen osallistuu myös ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto.

Keräyksen suojelija on Tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Lahjoituksia voi osoittaa tilille Merita 101130-7206930 tai Sampo-Leonia 800010-231879.


Lisätietoja:
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
toiminnanjohtaja Helena Laukko
p. 09-7011200 tai 040-5560488
http://www.finsolid.fi/