Uutinen

LDC-kokous: vaikeimmat kysymykset edelleen auki torstaina

Lotta Valtonen
17.5.2001

YK:n vähiten kehittyneiden maiden huippukokouksen tavoitteena olevasta kymmenvuotisesta toimintasuunnitelmasta on neuvoteltu neljän päivän ajan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on keskittynyt ohjelman kolmeen ensimmäiseen lukuun, joissa käsitellään mm. hyvää hallintoa, väestöä, koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Toinen ryhmä on käsitellyt muun muassa maataloutta, kauppakysymyksiä, ympäristöä ja velkaa. Torstai-iltaan mennessä vaikeiksi ennustetuista aiheista ei oltu vielä sovittu. Kauppaa käsittelevä luku on suurimmilta osin valmis, mutta LDC-maiden tuotteiden markkinoille pääsystä on vielä suuria erimielisyyksiä. Yhdysvallat vastustaa edelleen LDC-maille myönnettäviä tuontihelpotuksia.

Velasta ja kehitysavun määrästä ei myöskään ole päästy sopimukseen. Kehitysmaat ja kansalaisjärjestöt ajavat LDC-maiden velkojen täydellistä mitätöintiä, mihin muun muassa EU:n, Yhdysvaltain ja Japanin on ollut vaikea suostua.

Myös hyvää hallintoa käsittelevä toinen luku on vielä kesken. Teollisuusmaat haluaisivat käyttää termiä "hyvä hallinto" kun taas kehitysmaiden mielestä tulisi puhua "läpinäkyvästä ja vastuullisesta hallinnosta" (transparent and accountable governance). Kehitysmaiden pelko on, että liian laajan termin varjolla teollisuusmaat ryhtyvät sanelemaan kehitysmaille, kuinka niiden olisi kehitettävä esimerkiksi oikeuslaitostaan tai valtiohallintoaan.

Toinen merkittävä terminologinen kiista käsittelee muotoilua "development partners". Toimintaohjelmassa sekä LDC-maat että heidän partnerinsa sitoutuvat toimiin köyhyyden vähentämiseksi. Kehitysmaat, jotka eivät ole LDC-maita, haluavat määritellä "development partners" -käsitteen siten, ettei kategoriaan kuulu muita kuin teollisuusmaita ja eri kansainvälisiä instituutioita. Näin ohjelmaan kirjattavat velvoitteet eivät koskisi LDC-ryhmän ulkopuolisia kehitysmaita.

Teollisuusmaiden mielestä partnereiksi olisi laskettava kaikki, myös ne kehitysmaat, jotka eivät ole LDC-maita.

Neuvottelut rahoituskysymyksistä ja hyvästä hallinnosta jatkuvat perjantaina.