Uutinen

LDC-kokous kangerteli käyntiin

Mika Railo
15.5.2001

Neuvottelut YK:n vähiten kehittyneiden maiden huippukokouksessa alkoivat tiistaina. Tavoitteena on saavuttaa kymmenvuotinen, jäsenmaita sitova toimintaohjelma. Ohjelman luonnosta on muokattu jo lähes vuoden ajan ennen itse konferenssia, mutta vaikeista aiheista, kuten velkojen mitätöinnin ja kehitysavun kaltaisisita rahoituskysymyksistä tai hyvästä hallinnosta ei näissä valmistelukokouksissa päästy yksimielisyyteen.

Kuva: Mika Railo

Varsinaiset neuvottelut YK vähiten kehittyneiden maiden huippukokouksessa alkoivat tiistaina EU:n parlamentin rakennuksessa Brysselissä.


Viime viikolla pieni ryhmä maita kokoontuikin epävirallisiin neuvotteluihin, joissa pyrittiin pääsemään eteenpäin kiistanalaisissa kysymyksissä. Kehitysmaiden G77-ryhmää edusti Iran, EU:ta Ruotsi. Paikalla oli myös LDC-maiden edustajana Bangladesh sekä muun muassa USA.

Seurannasta puhutaan vieläEilen konferenssissa G77-maiden ryhmän sisällä ilmeni kuitenkin ristiriitoja: kaikki ryhmän maat eivät olleet tyytyväisiä siihen, että epävirallisissa neuvotteluissa yli 130:a kehitysmaata edusti ainoastaan yksi maa, Iran. Tyytymättömien maiden vaatimuksesta eilen alkaneiden neuvottelujen pohjaksi valittiinkin jo aikaisemmin huhtikuussa kirjoitettu toimintaohjelman luonnos, eikä viime viikolla aikaansaatua uutta luonnosta.

Brysselin huippukokousta edeltäneissä valmistelukokouksissa kysymys seurannan järjestämisestä jäi kokonaan auki. Kaikki maat ovat yksimielisiä siitä, että seurantaan on panostettava aikaisempaa enemmän, jotta tämänkertaisen huippukokouksen tulokset eivät jäisi yhtä laihoiksi kuin kahden aikaisemman kokouksen.

Miten tämä seuranta järjestetään, on vielä aivan avoinna. Vielä ei tiedetä tuleeko seuranta olemaan YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:n harteilla, kuten aikaisemmin, vai luodaanko sitä varten joitain aivan uusia mekanismeja. Neuvottelut seurannasta alkavat torstaina ja niistä ennustetaan vaikeita.