Uutinen

Laos allekirjoitti kiistellyn padon toimiluvan

Laosin hallitus allekirjoitti lokakuun alussa toimilupasopimuksen Nam Theun 2 –padon rakentamisesta vastaavan yrityskonsortio Nam Theun 2 Power Companyn (NTPC) kanssa. Patohanke on viivästynyt vuosia alueen talouslaman ja kiivaan ympäristövastustuksen vuoksi.
Timo Kuronen
16.10.2002

Sopimuksen mukaan NTPC saa Laosin hallitukselta luvan rakentaa, omistaa ja käyttää Nakain ylängölle suunniteltua 1070 megawatin patoa 25 vuoden ajan. Yritys maksaisi toimiluvastaan Laosin hallitukselle 2 miljardia dollaria ja sopimuskauden jälkeen pato siirtyisi Laosin valtion omistukseen. Yli 90 prosenttia padon sähköntuotannosta myytäisiin Thaimaahaan.

Toimiluvan myötä investoijat, lähinnä ranskalaiset ja thaimaalaiset yritykset, voivat etsiä rahoitusta padon rakentamiseksi. Laosin hallitus ja yrityskonsortio ovat hakeneet riskitakuita investoinnille Maailmanpankilta, mutta heinäkuussa pankki ilmoitti, ettei se myönnä takuita, elleivät kansainvälinen avunantajayhteisö tai kansalaisjärjestöt tue hanketta. Pankin mukaan patohankkeen pitäisi pystyä vähentämään köyhyyttä ja parantamaan ympäristön tilaa.

NTPC:n mukaan Nam Theun 2 vähentäisi köyhyyttä, sillä Laosin hallituksen saamat tulot vähentäisivät maan riippuvuutta ulkomaisesta avusta. Investoijat kertovat patohankkeen olevan hyväksi myös ympäristölle, sillä patoaltaan alta siirretyt ihmiset asutettaisiin alangolle ja maa saisi varoja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

Hankkeen vastustajat eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita hankkeen hyödyistä. Mikään ei takaa, että Laosin hallitus käyttäisi saamansa tulot köyhimpien ihmisten eli käytännössä vähemmistökansojen auttamiseen. 450 neliökilometrin laajuisen patoaltaan raivaaminen tuhoaa laajat alueet trooppista metsää ja noin 5000 ihmistä joutuu jättämään kotinsa.

Suurimmat vaikutukset ihmisten elämään pato saisi aikaan Xe Bang Fai –joen varrella, jonne vesi Theun-joesta voimalan turbiinien kautta johdettaisiin. Vastikään valmistunut selvitys osoittaa, että jopa 100 000 ihmistä kärsisi joen jatkuvan tulvimisen asutukselle, viljelymaille ja kalastolle aiheuttamista ongelmista. Sekä Theun että Xe Bang Fai ovat Mekong-joen sivuhaaroja ja tärkeitä Mekongin kalalajien lisääntymisalueita.

Kansainvälisen jokiverkosto IRN:n mukaan Nam Theun 2 –hanke ei täytä kuin yhden Maailman patokomissio WCD:n suurpadoille asettamista seitsemästä vaatimuksesta. Hanke ei muun muassa ole saanut yleistä hyväksyntää paikallisväestön keskuudessa eikä se takaa joen ja paikallisten elinkeinojen tulevaisuutta. IRN ja thaimaalaiset järjestöt muistuttavat myös, että padosta tuotetulle sähkölle ei näillä näkymin ole edes kysyntää Thaimaassa padon valmistumisen aikoihin.

Nam Theun 2 –patohanke on ollut vuosikausia Mekongin alueen tärkeimpiä ympäristökiistoja. Uutiset Kiinan jättimäisistä patohankkeista Mekongin yläjuoksulla Yunnanin maakunnassa sekä kaupallisen jokiliikenteen kasvuun tähtäävät joen ruoppaussuunnitelmat ovat kuitenkin saaneet Thaimaan, Laosin, Kambodzhan ja Vietnamin kalastusyhteisöt ja järjestöt suuntaamaan entistä enemmän voimavaroja näiden Mekongin pääuoman virtaamaan ja elintärkeään kalastukseen haitallisesti vaikuttavien hankkeiden kriittiseen arviointiin.