Uutinen

Lähiruoka ja luomu nälän poistajina

Teppo Eskelinen
21.1.2003

Kepan koordinoima Ruoka-aika-kampanja on esiintynyt näkyvästi reilun kaupan tuotteiden, lähiruoan ja luomun puolesta. Jotkut kuluttajat ovat saattaneet olla hämillään jälkimmäisistä: hyviä asioita, mutta miten lähiruoka ja luomu vaikuttavat maailman nälkätilanteeseen?

"Kyseessä on poliittinen valinta. Lähiruoan ja luomun suosiminen lähettää viestin päätöksentekijöille, että maailmankauppaa korostava järjestelmä ei toimi kovin hyvin", vastaa ruoka-aika-kampanjan tiedottaja Mika Railo.

Laajempana poliittisena linjauksena kyse on maailmanlaajuisesta paikallisen ruoantuotannon tukemisesta. Kampanja pyrkii sellaiseen maailmankaupan järjestelmään, jossa mahdollisimman suuri osa ruoasta tuotettaisiin lähellä kuluttajaa. Tästä hyötyisivät myös etelän pienviljelijät.

"Kehitysmaissahan vientiin tähtäävä ruoantuotanto on hyvin pienten piirien käsissä", muistuttaa Railo. "Eivät esimerkiksi Thaimaan köyhät saa käytännössä tuloja Euroopassa ostetusta thaimaalaisesta vientiriisistä". Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että pienviljelijät pohjoisessa ja etelässä kärsivät samoista ongelmista. Näistä ongelmista keskeisin on tehdasmainen maatalous.

Ratkaisu nälkäongelmaan ei siis välttämättä piilekään etelästä tulevan ruoan automaattisessa suosimisessa, vaan rakenteiden muuttamisessa. Yksi tärkeä keino olisikin nostaa jalostusastetta köyhien maiden ruoantuotannossa.

Politiikkaa monin tavoin

Kulutuspäätösten tunnistaminen poliittiseksi viestiksi, johon päättäjät joutuisivat selvästi reagoimaan, vaatii kulutustapojen muutoksia suurilta joukoilta. Railo on kuitenkin optimistinen - asiat ovat todella muuttumassa.

"Esimerkiksi luomu on Keski-Euroopassa nopeimmin kasvava ruokatrendi. Ei tällainen suuri muutos voi jäädä päättäjiltä huomaamatta, vaan siihen on jotenkin otettava kantaa".

Railo kuitenkin huomauttaa, että kulutustapojen muutoksen lisäksi päättäjiin on pyrittävä vaikuttamaan muillakin tavoilla. Tähän Ruoka-ajan korttikampanja juuri omalta osaltaan pyrkiikin. Tammikuun puoleen väliin mennessä noin 130 ihmistä lähetti kampanjan internet-sivuilta www.ruoka-aika.net henkilökohtaisen viestin ulkomaankauppaministeri Vilenille, vaatien reilumpaa maailmankauppaa.

Luonnonmukaisuus auttaa

Mutta entäs luomutuotanto sitten? Jotkut ovat väittäneet sitäkin, että luomu olisi nimenomaan ongelma, koska sadot maa-alaa kohti ovat pienemmät.

"Tämä on kiistanalainen kysymys. Useilla alueilla luomutuontanto on nimenomaan lisännyt satoja, kun maaperän laatu on kasvimyrkkyjen vähentämisen seurauksena parantunut", vastaa Railo ja kehottaa jälleen katsomaan asiaa etelän pienviljelijöiden perspektiivistä.

Luomutuotanto saattaa vaikuttaa ilmiötä, johon vain rikkailla mailla on varaa, mutta etelässä näiden menetelmien laajempi käyttöönotto parantaisi ruokaturvaa olennaisesti. Esimerkiksi paikallisten lajikkeiden ja lannoitteiden käyttö lisäisi viljelijöiden omavaraisuutta.

Teollinen maatalous on myös varsin haavoittuvaista. Taudit ja ennakoimattomat luonnonolosuhteet voivat yllättäen viedä koko sadon, jos pelloilla viljellään vain yhtä lajiketta. Viljelemällä useampia lajikkeita samalla pellolla luonnonmukaisesti hankkii viljelijä itselleen eräänlaisen "vakuutuksen" hankalien olosuhteiden varalle.

Teolliselle maataloudelle on myös tyypillistä viljellä lajikkeita, jotka eivät ole sopeutuneet viljelymaan olosuhteisiin.

Kestävyyteen modernein välinein

Luomutuotanto on usein pyritty leimaamaan "vanhan viljelytavan paluuksi". Railo kuitenkin korostaa, ettei kyse ole tästä. "Luomusta puhuttaessa puhumme nimenomaan modernista luomutuotannosta. Sen keskeisin ongelma onkin tutkimusvarojen puute". Viljelytulokset paranevat tiedon karttuessa, eikä tätä tietoa välttämättä löydy "vanhan viljelyn" asiantuntemuksesta.

Nälkäongelmasta puhuttaessa ei myöskään sovi unohtaa ympäristön tilaa, joka on kriittinen kysymys niin meillä kuin kehitysmaissakin Railon sanoin, "mikäli tällä planeetalle ylipäänsä halutaan elää, on kaiken toiminnan oltava kestävää".

Harva kuluttaja voinee olla tästä eri mieltä.