Uutinen

Laatuvaatimukset yhä suurempi este kehitysmaiden ruokaviennille

Afrikan ruoantuottajamaiden mukaan länsimaiden ruokaturvastandardit ovat tarkoituksellisesti liian korkeita ja syrjivät kehitysmaiden tuottajia.
Janne Hukka
27.2.2006

Afrikan ruoantuottajamaiden mukaan kauppaa rajoittavien säädösten purkaminen on saanut eurooppalaiset hallitukset luomaan uusia ruokastandardeja, jotka ovat tarkoituksellisesti syrjiviä kehitysmaiden maanviljelijöitä kohtaan. Tuottajien mukaan uusista teknisistä hygienia- ja laatuvaatimuksista on tullut suurin este kehitysmaiden maanviljelijöiden tuotteiden pääsylle länsimaiden markkinoille.

Maailman kauppajärjestö WTO:n ansiosta maailmantaloudessa on pitkälti alettu luopua perinteisistä vientirajoituksista, AllAfrica kirjoittaa. Sen sijaan kansalliset ruokahygieniamääräykset, joiden tarkoituksena on turvata kuluttajia terveydelle haitallisilta tuotteilta, ovat yleistyneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

WTO:ssa vuonna 1995 allekirjoitetun sopimuksen (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) puitteissa valtioilla on oikeus estää ruoan tuonti, jos sen haitallisuus on tieteellisesti todistettavissa. Afrikan maiden mukaan sopimus kuitenkin sisältää monia porsaanreikiä, joihin vedoten hallitukset voivat säätää kansainvälisistä normeista poikkeavia rajoitteita.

Esimerkiksi EU:n vaatimukset unioniin tuotavien banaanien kasvatuksessa käytetyistä hyönteismyrkyistä ovat huomattavasti kansainvälisiä normeja tiukemmat, AllAfrica kirjoittaa. Jos vaatimukset noudattaisivat yleisestä kansainvälistä tasoa, voisi vuotuinen tuonti Afrikasta nousta jopa 400 miljoonaa dollaria (337  miljoonaa euroa).

Asiantuntijoiden mukaan tilannetta hankaloittaa myös se, että ruoan tarkastamiseen käytetyt säädökset eivät ole aina tarkkoja, vaan niiden toimeenpano riippuu usein tuotteiden laatua rajoilla valvovista virkamiehistä.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi kenialaisten maanviljelijöiden tulisi käyttää kymmenen kertaa enemmän rahaa maanviljelyyn saavuttaakseen EU:n vaatima ruokatuotannon turvallisuustaso.

EU:n terveys- ja kuluttajaturvakomissaari David Byrnen mukaan unionin valtioiden ei pidä kuitenkaan pyydellä anteeksi korkeita laatuvaatimuksiaan, AllAfrica kirjoittaa.

Byrne muistuttaa, että määräysten tarkoituksena on ainoastaan pitää huolta alueelle tuotavan ruoan turvallisuudesta, ei toimia kaupan esteinä.

Lisää tietoa aiheesta