Uutinen

Laatu ja arvot

Anne Pönni
2.3.2003

Kuva: Anne Pönni

Tasa-arvokysymykset ja naisten asema herättävät herkästi arvoristiriitoja sekä täällä että etelässä. Perulainen Maria Vargas Romani toimii lasten, naisten ja perheiden hyväksi Huantan naisjärjestössä Ayacuchon vuoristoalueella World Visionin hankkeessa.

Nykyisin on trendikästä pohtia arvoja. Yritykset laativat kilvan arvolauselmia ja yhteiskunnallisen toiminnan suunnitelmia sekä järjestävät arvoseminaareja. Useissa Helsingin yliopistolla tänä keväänä järjestettävissä Studia Generalia -luentosarjoissa teemana ovat arvot. Vaalien alla poliittiset puolueet julistavat kilvan arvojaan.

Mutta mitä tekemistä arvoilla on kehitysyhteistyön kanssa? Onko niillä mitään yhteyttä kehitysyhteistyön laatuun? Eräs yhteys löytyy varmastikin kehitysyhteistyön toimijoiden omista lähtökohdista ja motiiveista. Omat arvot ovat vaikuttaneet heidän suuntautumiseensa alalle, joka ei palkitse valtaisilla aineellisilla ansioilla tai maineella. Sen sijaan se antaa tekijälleen tyydytystä siitä, että edistää oikeina ja tärkeinä pitämiään asioita. Näinhän on ainakin järjestöissä, jotka usein syntyvät samanmielisten ihmisten aatteellisiksi yhteenliittymiksi, ilmentämään yhteisiä arvoja.

Arvot ja niiden tunnistaminen vahvistavat omistajaansa ja antavat voimaa. Toisaalta, voimakkaat arvot johtavat herkästi myös ristiriitoihin, joita on kyettävä käsittelemään. Kehitysyhteistyössä on vaikea välttää arvoristiriitoja, joko avoimia tai piileviä - ovathan arvot ainakin osittain kulttuurisidonnaisia ja tietenkin myös henkilö- ja tilannekohtaisia.

Arvot ja hankkeiden onnistuminenLänsimaissa itsestään selvinä pidetyt arvot usein kyseenalaistuvat kehitysmaissa. Miten perustella vanhemmille koulunkäynnin merkitystä lapsen tulevaisuudelle, kun perhe tarvitsee jokaisen jäsenensä työpanoksen ja ansiot selvitäkseen tästä päivästä?

Koulutus, vähintäänkin luku- ja kirjoitustaito, on meille luovuttamaton arvo. Köyhällä ei ole lyhyellä tähtäimellä varaa arvostaa koulutusta ja sijoittaa tulevaisuuteen, ennen kuin joitakin muita elämisen ongelmia on saatu ratkaistuksi.

Erilaiset arvot tulisi ottaa huomioon kehitysyhteistyössä. Epäonnistuneiden hankkeiden tai lyhytaikaisiksi jääneiden tulosten taustalta voi löytyä arvoasetelmia, jotka ovat hidastaneet hanketoteutusta tai estäneet ihmisten sitoutumisen tavoitteisiin.

Tulisi olla arvosensitiivinen - tunnistaa omat arvonsa ja kunnioittaa muiden arvoja sekä antautua keskusteluun. Näin päästäisiin miettimään erilaisia ratkaisumalleja ja pohtimaan vaihtoehtoja. Arvokeskustelu parantaa hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta.

Suomen World Vision pyrkii herättämään keskustelua kansainvälisen solidaarisuuden ja kehitysyhteistyön arvoista järjestämällä aiheesta seminaarisarjan neljänä kevättalven keskiviikkona Helsingissä. Sarja käynnistyy 19.3.2003 klo 18 otsikolla 'Oma napa, paras napa. Miksi suomalaisten tulisi välittää kolmannen maailman köyhistä?' Tule mukaan keskusteluun!

Kirjoittaja on Suomen World Vision ry:n ohjelmajohtaja