Uutinen

Kysely: Kansan tahto ei ohjaa valtiovaltaa

65 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että valtioita hallitsee jokin muu kuin kansan tahto, kertoo 68 maassa tehty kyselytutkimus, BBC raportoi.
Jari Nousiainen
14.9.2005

Voice of People 2005 -kyselyssä selvitettiin ihmisten näkemyksiä vallankäytöstä. Gallup Internationalin tekemässä tutkimuksessa oli 50 000 vastaajaa. Otos edustaa noin 1,3 miljardia ihmistä. Merkittävimpinä puutteina ulkopuolelle jäivät Kiina ja suuri osa Lähi-itää, koska kyselytutkimuksen tekeminen näillä alueilla on hankalaa tai jopa mahdotonta rajoitusten vuoksi, kirjoittaa The Guardian.

Tutkimuksen mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että valta on jollain muulla kuin kansalla. Vaalien rehellisyyteen uskoo maailmanlaajuisesti 47 prosenttia ihmisistä. Hajonta on kuitenkin suuri: EU-maissa jopa 82 prosenttia luottaa vaaleihin, Länsi-Afrikassa vain 24 prosenttia.

Perhe vaikuttaa ihmisten päätöksiin selkeästi eniten: 61 prosenttia pitää sitä tärkeimpänä vaikuttajana. Pohjois-Amerikassa vaikuttavuus on hajaantunut laajemmalle. Siellä perheen nimesi tärkeimmäksi vain 35 prosenttia. Muualla vähämerkityksiset uskonnolliset johtajat olivat tärkeimmät vaikuttajat 12 prosentille pohjoisamerikkalaisista, 13 prosentille afrikkalaisista, BBC:n artikkelissa todetaan.

Luottamus poliitikkoihin on hyvin vähäistä, vain 13 prosenttia pitää heitä luottamuksen arvoisina, kertoo raportti. Kirjailijoille ja akateemiselle älymystölle lisää valtaa ohjaisi noin kolmannes ihmisistä.

Lisää tietoa aiheesta