Uutinen

Kysely: Ilmastonmuutos huolestuttaa kaikkialla maailmassa

Ilmastonmuutos on ihmisten suuri huolenaihe kaikkialla maailmassa, mutta vastatoimien kiireellisyydestä on erilaisia näkemyksiä, selviää tuoreesta mielipidekyselystä.
Eli Clifton
20.3.2007

IPS -- Yhdysvaltalaisten Chicago Council on Global Affairs -järjestön ja WorldPublicOpinion.org -sivuston tekemää ilmastonmuutoskyselyä varten haastateltiin sattumanvaraisesti valittuja vastaajia 17 maassa, joissa asuu yhteensä 55 prosenttia maailman väestöstä. Suomi ei ollut tutkittujen maiden joukossa.

Toiminnan kannatus on suurinta Australiassa. Vastaajista 92 prosenttia kannattaa välittömiä toimia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Kiinan tulos yllätti, sillä kansalaisista 83 prosenttia haluaisi välittömiä tekoja ilmastonmuutoksen estämiseksi. Toisessa ääripäässä ovat intialaiset, joista vain vajaa puolet toivoo, että asialle tehtäisiin jotakin ja neljännes vastustaa toimenpiteitä.

Venäläisistä 22 prosenttia ja armenialaisista 19 prosenttia ei halua, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tehdään jotakin.

Viidessä 12 maasta vastaajat olivat sitä mieltä, että ilmastonmuutosta vastaan on ryhdyttävä toimiin, vaikka kustannukset olisivat huomattavatkin. Tätä mieltä oli 43 prosenttia yhdysvaltalaisista vastaajista.

Yhdysvallat ei ole ratifioinut Kioton ilmastosopimusta, jossa sovittiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja muista ilmaston lämpenemistä estävistä toimista.

Kioton ilmastosopimus ei velvoita kehitysmaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Viidessä kehitysmaassa kysyttiin, pitäisikö niiden kuitenkin tehdä niin, jos rikkaat maat antaisivat tähän tarkoitukseen tuntuvasti varoja. Kaikissa maissa enemmistö vastasi myöntävästi. Kiinassa jopa 79 prosenttia vastaajista oli myönteisiä.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan Kiina ohittaa vuonna 2009 Yhdysvallat maailman suurimpana energiaan liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen lähteenä.