Uutinen

KYO: Kehitysyhteistyön BKTL-osuus hienoiseen nousuun

Erja-Outi Heino
3.9.2001

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedote.

Hallitus esittää vuoden 2002 talousarvioon 479,2 miljoonan euron (noin 2,9 miljardin markan) määrärahaa kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyön prosenttiosuus bruttokansantulosta on hienoisessa nousussa: esityksen mukaan se on ensi vuonna 0,341 prosenttia. Lisäystä tähän vuoteen on 27,2 miljoonaa euroa (noin 162 miljoonaa markkaa).

Kehitysyhteistyömäärärahojen suuntaamisessa noudatetaan valtioneuvoston viime helmikuussa tekemää päätöstä kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä.

Talousarvioesityksen mukaan maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö kasvaa tämänvuotisesta noin 16 prosentilla 112 miljoonaan euroon (666 miljoonaan markkaan). Yhteistyötä suunnataan entistä enemmän sellaisiin köyhimpiin maihin, joilla on kehitystahtoa ja edellytyksiä tehdä tuloksellista yhteistyötä köyhyyden vähentämiseksi. Suomen pitkäaikaisista yhteistyömaista erityisesti Mosambikin ja Vietnamin apua voidaan kasvattaa. Maittain kohdentamattomaan kehitysyhteistyöhön varataan esityksen mukaan 41,2 miljoonaa euroa (noin 245 miljoonaa markkaa). Määräraha antaa mahdollisuuden vastata ennakoimattomiin tarpeisiin muun muassa siviilikriisinhallinnassa.

Kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan rooli kehitysyhteistyössä korostuu sekä Suomessa että kehitysyhteistyön kohdemaissa. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen saama tuki kasvaa talousarvioesityksen mukaan noin seitsemän prosenttia tämänvuotisesta. Yhteensä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja tiedotusta esitetään tuettavaksi 37 miljoonalla eurolla (220 miljoonalla markalla).

Humanitaarisen avun määräraha nousee niin ikään 37 miljoonaan euroon. Kasvua tämänvuotiseen on runsaat 16 prosenttia. Määrärahojen lisäys parantaa mahdollisuuksia tehokkaaseen hätäapuun kriisi- ja katastrofitilanteissa.

Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön on budjettiesityksessä varattu yhteensä 114 miljoonaa euroa (noin 678 miljoonaa markkaa). Apua annetaan sellaisten kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten kautta, joiden toiminta ja tavoitteet vastaavat Suomen kehitysyhteistyön päämääriä. Suomelle keskeisiä kanavia Yhdistyneissä Kansakunnissa ovat sen kehitysohjelma UNDP, väestörahasto UNFPA ja lastenavun rahasto Unicef.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolla antavat yksikönpäällikkö Seija Kinni, 1341 6283, seija.kinni@formin.fi ja ministerin virkamiessihteeri Pasi Hellman 1341 6433, pasi.hellman@formin.fi sekä tiedottaja Erja-Outi Heino, 1341 6029, erja-outi.heino@formin.fi