Uutinen

Kunnat voivat muuttaa maailmaa

"Tulisiko kunnassanne toimia maailmankaupan muuttamiseksi oikeudenmukaisemmaksi?" "No totta kai pitäisi, sehän on itsestään selvää!" naurahti eräskin Mahdollisuuksien tori -vieras, jota houkuteltiin osallistumaan Caffè latte -äänestykseen.
Miia Toikka
1.7.2004

 

Kuva:Toritunnelmaa. (Kuvaaja: Ida Pimenoff)
Reilun kaupan kahvi maistui äänestyksn lomassa Helsingin Mahdollisuuksien torilla.
 

Yleisöä ei ollut vaikea saada vaaliuurnille, eikä se johtunut vain äänestäjille tarjotusta ilmaisesta kahvista. Kaupunkilaiset pitivät selvästi asiaa tärkeänä, ja äänestystulokset puhuivat puolestaan: kyllä-äänten osuus nousi 99 prosentin kieppeille jokaisella torilla, jossa leikkimielinen kansanäänestys järjestettiin.

Ei kuitenkaan ole mitenkään itsestään selvää, että kunnat toimisivat oikeudenmukaisemman maailmankaupan puolesta. Se johtuu osittain myös siitä, ettei kunnilla mielletä olevan roolia globaalissa taloudessa. Syksyn kunnallisvaalien alla Ruoka-aika-kampanja nostaa esille kuntien vastuun ja toimintamahdollisuudet köyhyyden ja nälän poistamisessa maailmassa.

Kunnat vallan käyttäjinä

Kunnat ovat merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä. Julkisten hankintojen arvioidaan muodostavan jopa 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Hankintatoimi onkin kuntien tärkeimpiä kosketuspintoja globaaleihin ongelmiin.

Kunnat ostavat keskitetysti suuret määrät elintarvikkeita esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien ruokailuja varten. Jos näissä alettaisiin käyttää lähiruokaa, luomuruokaa ja reilun kaupan tuotteita, sillä olisi huomattava vaikutus ruokatalouden kehitykseen Suomessa ja viljelijöiden elinolojen paranemiseen kehitysmaissa.

Vaikka kunnat eivät pääse päättämään maailmankaupan säännöistä, ne voivat omalla hankintapolitiikallaan edistää vastuullista kulutusta. Myös kulutusvalinnoilla on merkitystä siinä, millaiseksi globaali ruoan tuotanto ja kauppa muodostuu.

Kampanjoinnin kohteena kunnallisvaalit

Koska globaalien kysymysten kytkeminen kunnan julkisiin hankintoihin on uusi asia, kannattaa varautua siihen, ettei tuloksia synny yhdessä yössä. Kunnan luottamusmiesten näkemys on usein ratkaiseva vastuullisempaan hankintapolitiikkaan siirtymisessä. Siksi vaalivuosi on otollinen aika viedä asiaa eteenpäin.

Kunnallisvaalit pidetään tänä syksynä 24. lokakuuta. Vaalien alla järjestöjen kannattaa hankkia valtuutetuilta ja ehdokkailta lupauksia lähiruoan, luomuruoan ja reilun kaupan tuotteiden käytöstä kunnan ruokahankinnoissa. Caffè latte -äänestyksen tulosta voi käyttää hyväksi kampanjoinnissa. Kepa tarjoaa tukea kampanjointiin toimintavinkkien, materiaalien ja valtakunnallisen tiedotuksen muodossa.

Samat periaatteet kaikkialla

Kampanjoijat saattavat törmätä väitteeseen, että EU-direktiivi julkisista hankinnoista kieltäisi muiden kuin puhtaan taloudellisten seikkojen huomioimisen hankinnoista päätettäessä. Se on kuitenkin väärä luulo. Nykyisen hankintalainsäädännön puitteissa on mahdollista edellyttää esimerkiksi luomutuotettua tai reilun kaupan kriteerit täyttävää tuotetta. Määrittelemällä tarjouspyynnössä tarkat kriteerit halutulle tuotteelle myös lähiruoan suosiminen onnistuu.

Kyse on siis ennen kaikkea poliittisesta tahdosta, lisäksi tarvitaan jonkin verran teknistä osaamista. Lähiruoan käyttö kuntien ruokahankinnoissa on jo paikoin lyömässä itseään läpi, sillä lähiruoan välitön merkitys seudun työllisyydelle ja paikallistaloudelle on helppo mieltää kunnan kokonaisetuna.

Luomu- ja reilun kaupan tuotteiden kohdalla haaste on sikäli suurempi, että niiden käyttäminen merkitsee yleensä myös suurempaa ruokalaskua. Tässä tullaan arvokeskusteluun: onko moraalisesti oikein käyttää niin halpaa kahvia, ettei sen tuottaja ole saanut siitä edes omiaan takaisin? Haasteena on saada kunnan päättäjät ja kuntalaiset mieltämään itsensä osana laajempaa yhteisöä kuin omaa kotiseutuaan. Reilun kaupan tuotteiden käyttö edistää kehitysmaissa samoja periaatteita, joita kunta pyrkii toteuttamaan omassa ympäristössään lähiruokaa suosimalla.