Uutinen

Kunnat mukaan kehitysyhteistyöhön

Suomen kunnilla on nyt mahdollisuus hakea Kuntaliitolta rahoitusta paikallishallintojen välillä tehtävään kehitysyhteistyöhön Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Sanna Jäppinen
3.10.2005

Ulkoministeriö on myöntänyt Kuntaliitolle noin neljä miljoonaa euroa pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmaan vuosiksi 2005-2007.

"Viime vuosina on tajuttu, että kunnilla on tärkeä rooli muun muassa vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa, kuten köyhyyden vähentämisessä, sillä kunnat ovat vastuussa peruspalveluista", sanoo yhteistyökoordinaattori Heli Liikkanen Kuntaliitosta.

Kuntien yhteistyöohjelman pilottivaihe toteutettiin vuosina 2002-2004, ja mukana oli kuusi kumppaniparia paikallishallinnon tasolta: Vantaa ja Windhoek Namibiassa, Lahti ja Bojanalan Platinum Etelä-Afrikassa, Vaasa ja Morogoro Tansaniassa, Tampere ja Mwanza Tansaniassa, Hauho ja Hartola sekä Iramba Tansaniassa ja Salo ja Mbabane Swazimaassa. Jatkossakin suomalaiskuntien yhteistyökumppanit löytyvät Saharan eteläpuolisen Afrikan maista.

Jokaisella kumppaniparilla on ollut monenlaisia peruspalveluihin ja hyvään hallintoon liittyviä hankkeita. "Kuntien on tarkoitus tutustua toistensa kehittämisstrategioihin ja löytää niiden pohjalta yhteiset intressit", Liikkanen kertoo.

Maiden kehitystasosta riippumatta ajankohtaiset kysymykset ovat kunnissa samankaltaisia, kuten kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon ja sekä peruspalveluiden järjestäminen. Tavoitteena on, että yhteistyökumppaneina ovat samantasoiset organisaatiot - ja vieläpä samantyyppistä työtä tekevät kollegat.

Käytännössä yhteistyö on tarkoittanut muun muassa henkilövaihtoa, koulutusta ja selvitysten tekoa. Suoraa rahoitusta on ohjattu esimerkiksi kirjastojen it-palvelujen kohentamiseen.

Kuntien globaali yhteydenpito lisääntynyt

Yhteistyöohjelmalle on haettu esimerkkiä muista maista. "Euroopassa Hollannilla on pisimmät perinteet instituutioiden välisessä kehitysyhteistyössä. Myös muun muassa Belgiassa, Ruotsissa ja Norjassa on kuntien välinen kehitysyhteistyöohjelma", Liikkanen kertoo. "Myös kuntien maailmanjärjestö United Cities and Local Governments on aktiovoitunut asiassa, ja ylipäänsä kuntien globaali yhteydenpito on lisääntynyt esimerkiksi tietotekniikan ansiosta."

Pilottivaiheen jälkeen ohjelma on nyt avoin kaikille Suomen kunnille. Tämän vuoden aikana hakumahdollisuuksia on ollut jo kolme, ja viimeinen hakupäivä on 15. marraskuuta. Kaikki pilottivaiheessa mukana olleet kunnat pysyvät mukana, ja uusia pareja on tullut mukaan neljä: Järvenpää ja Ho Ghanassa, Joensuu ja Mpofana Etelä-Afrikassa, Kruunupyy ja Diouroup Senegalissa ja Tuulos, Lammi, Renko sekä Kalvola ja Nakuru Keniassa. Rahaa hankkeisiin on myönnetty vuosittain enimmillään sata tuhatta euroa.

Motivaatiosta kertonee jotain se, että pilottikunnat jatkavat ohjelmassa. "Yksi ohjelman tärkeä anti on ollut kuntien sisällä tapahtuva kansainvälisyyskasvatus", Liikkanen arvioi.

"Jotta tällaista yhteistyötä voidaan tehdä, on ulkopuolinen rahoitus välttämätöntä", Liikkanen muistuttaa.

Lisää tietoa aiheesta