Uutinen

KUA avustaa Sudanin hätääkärsiviä

Riitta Saarinen
23.4.2001

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt päätöksen avustaa Sudanin sodan ja kuivuuden uhreja yhteensä 500 000 markalla. Arvioiden mukaan Sudanissa on tällä 600 000 ihmistä välittömän ruoka-avun tarpeessa.

"Sudan kuuluu maailman unohdettujen katastrofien joukkoon. Miljoonat ihmiset kärsivät siellä jo lähes 20 vuotta jatkuneesta sodasta. Ihmiset joutuvat erittäin lujille tilanteessa, jossa heidän täytyy jättää kotikylänsä lähtiessään sotaa pakoon", toteaa Kirkon Ulkomaanavun ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaa, joka on itse työskennellyt Sudanissa Luterilaisen maailmanliiton ohjelmajohtajana.

"Naiset ja lapset ovat jälleen kaikkein haavoittuvimpia. Apu tulisi saada pikaisesti perille ennen kuin ensi kuussa odotettavat sateet katkaisevat kulkuyhteydet. Maaperä ­ musta puuvillasavi ­ tekee märkänä tiet täysin kulkukelvottomiksi".

Sodankäynnin lisäksi ongelmia on lisännyt kuivuus, joka on aiheuttanut paikoin vaikean ruoka- ja juomavesivajauksen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston tuki suunnataan erityisesti Nuba-vuorten ja Bentiun alueen evakoille sekä kuivuudesta pahoin kärsineen Sinisen Niilin alueelle, jossa tilanne on kaikkein vakavin.


Taustalla alueellinen konflikti

Ohjelma keskittyy 3 500 perheen eli noin 20 000 ihmisen auttamiseen. Perheille jaetaan ruokaa, huopia ja lääkkeitä. Bentiussa tuetaan lisäksi 1 500 oppilaan koulun varustehankintoja.

"Sudan tarvitsee pysyvän rauhan. Koululaitos toimii Etelä-Sudanissa hyvin puutteellisesti pitkän sodan takia. Voidaan melkein sanoa, että yksi sukupolvi on jo menetetty koulutuksen suhteen. Ei ole myöskään toiveita turvata elintarviketuotantoa ennen kuin ihmiset voivat jälleen asua turvallisesti kotikylissään", sanoo Leo Siliämaa.

Sudanin vaikean humanitaarisen tilanteen taustalla ovat hallituksen ja Etelä-Sudanin vapautusjoukkojen väliset taistelut. Yhtenä syynä yhteenottoihin on Sudanin valtion vähäinen tuki eteläiselle Sudanille.

Ongelmaksi on noussut erityisesti se, että Etelä-Sudanista on löytynyt öljyä, jota pumpataan jatkojalostusta varten Port Sudaniin. Öljytuloja ei kuitenkaan käytetä maan eteläosien kehittämiseen.

Sudanin hallituksen suorittamien öljynporausten takia yli 40 000 ihmistä on pakotettu siirtymään muualle Bentiun kaupungin ympäristöstä. Nuba-vuorilla lähes 30 000 ihmistä on jättänyt kotinsa taisteluiden takia.

Lisätietoja asiasta antaa Kirkon Ulkomaanavun tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459 tai ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaa, puh. (09) 1802 396.

Digikuvia Sudanista voi pyytää Aija Lintulalta, puh. (09) 1802 391.