Uutinen

Köyhyysloukku

Köyhyys on vallitseva käsite kehitysyhteistyössä. Köyhyyden vähentäminen on myös YK:n vuosituhattavoitteiden ja kansallisten kehitysyhteistyöohjelmien tärkein päämäärä.
Outi Hakkarainen
15.11.2004

Köyhyyskeskustelun alle on kuitenkin joko aktiivisesti peitetty tai huomaamatta peittynyt köyhdytettyjen kannalta paljon tärkeämpiä ja länsimaille haasteellisempia tavoitteita.

On turhauttavaa väitellä siitä, kuinka paljon maailmassa on köyhiä ja missä ajassa heidän määränsä pystytään puolittamaan. Raja köyhien ja ei-köyhien välillä on häilyvä. Mikäli puolet nykyisistä "virallisesti" köyhistä siirtyy nippa nappa ei-köyhien kategoriaan, niin heidän elämänsä ei mitenkään merkittävästi muutu. Lisäksi köyhyyden yleismaailmallinen määrittäminen on vaikeaa ellei mahdotonta, kun huomioidaan muitakin kuin pelkkiä taloudellisia mittareita.

Paljon tärkeämpää ja haastavampaa on miettiä sitä, miten epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviä mekanismeja voidaan murtaa. Tähän näkökulmaan linkittyy vuosituhattavoitteiden kahdeksas ja viimeinen kohta, joka on jäänyt kansainvälisessä keskustelussa valitettavan vähälle huomiolle. Sen mukaan länsimaiden pitäisi "auttamisen" sijaan tarkentaa omaa, usein häkellyttävän itsekästä toimintaansa, joka näkyy esimerkiksi kansainvälisessä maatalouskaupassa.

Teknistenkin vuosituhattavoitteiden toteuttaminen näyttää vaikealta. Syitä on monia ja osa niistä on vielä selvittämättä, mutta jotain voi jo tässä vaiheessa todeta. On odotettavissa, ettei rakenteellisia ongelmia pystytä ratkaisemaan pelkästään teknisellä lähestymistavalla. Kritiikkiä on herättänyt myös se, ettei rahoja saada kestävästi ja järkevästi käytettyä riittävien mekanismien ja kunnollisten suunnitelmien puutteessa. Seurauksena on hätiköityä ja vaikutuksiltaan kyseenalaista toimintaa.

On tärkeää, että köyhdytetyillä itsellään on mahdollisuus kertoa, miten he oman tilanteensa kokevat ja millaista tulevaisuutta he haluavat itselleen rakentaa.


Kirjoittaja on Kepan ohjelmasuunnittelija ja kehitysmaatutkija. Kolumnissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.