Uutinen

Köyhyys puhuttaa Sambiassa

Max von Bonsdorff
18.10.2001

Sambian pääkaupungissa Lusakassa päättyi torstaina kolmen päivän kansallinen seminaari, jossa puitiin maan hallituksen tuoretta esitystä köyhyyden vähentämisohjelmaksi PRSP:ksi (Poverty Reduction Strategy Paper). Tapahtuma, joka keräsi kolmisen sataa osallistujaa kansalaisjärjestöistä, avunantajista sekä viranomais- ja yrityssektorilta, oli viimeinen laaja julkinen konsultaatiotilaisuus ennen PRSP-ohjelman valmistumista marraskuussa.

Sambian 10 miljoonan väestöstä noin 80 prosentin arvioidaan elävän köyhyydessä. Nyt valmisteilla olevan PRSP-ohjelman, joka kattaa vuodet 2002-2004, on tarkoitus vastata maan köyhyysongelmaan muun muassa tehostamalla hyvää hallintokulttuuria sekä vahvistamalle maan rapakunnossa olevaa taloutta.

Omassa puheenvuorossaan kansalaisjärjestöverkosto CSPR (Civil Society for Poverty Reduction) kiitteli hallituksen esitystä ja totesi sen vastaavan pitkälti kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Hallitukselta toivottiin kuitenkin yksityiskohtaisempia toimenpide-esityksiä ja niiden välisiä priorisointeja. Esimerkiksi hyvän hallinnon alueella hallituksen pyrkimyksiä tehostaa julkisten varojen käyttöä pidettiin oikean suuntaisina, mutta kuitenkin vielä riittämättöminä maan syvän korruptio-ongelman johdosta. Monissa puheenvuoroissa korostettiin myös, että hallituksen PRSP-ohjelman on oltava tammikuussa esiteltävän vuoden 2002 Sambian talousarvioesityksen pohjana.

Lopullisen PRSP-ohjelman odotetaan olevan valmis marraskuun aikana, minkä jälkeen ohjelma menee Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtokuntien käsittelyyn. PRSP-ohjelma on Sambialle myönnettävien kehitysyhteistyövarojen keskeisimpiä ehtoja. Sambian vuoden 2001 budjetista 53 prosenttia rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista.

Lisätietoja Sambian PRSP-keskustelusta:
Max von Bonsdorff, Kepa-Sambia, e-mail max@kepa.org.zm