Uutinen

Köyhyyden vastainen taistelu haihtumassa savuna ilmaan

YK:n tupakoinnin vastaisen työryhmän laatiman raportin mukaan tupakka jarruttaa vuosituhattavotteiden saavuttamista. Tupakoinnin vastustaminen pitäisi ottaa keskeiseksi osaksi ponnistuksia, joilla pyritään vähentämään köyhyyttä ja edistämään kehitystä.
Thalif Deen
13.6.2004

IPS -- Tupakoinnin yleistyminen kehitysmaissa jarruttaa tuntuvasti köyhyyden vähentämistä ja sairauksien torjuntaa. Niitä koskevat YK:n vuosituhattavoitteet uhkaavat sanamukaisesti haihtua savuna ilmaan.

"Tupakointi ja köyhyys muodostavat pirullisen noidankehän. Tupakointi lisää köyhyyttä, ja tupakankulutus köyhien keskuudessa yleistyy", YK:n tupakoinnin vastainen työryhmä määrittelee tuoreessa raportissaan. Tupakoinnin vastustaminen pitäisi ottaa keskeiseksi osaksi ponnistuksia, joilla pyritään vähentämään köyhyyttä, edistämään kehitystä ja toteuttamaan vuosituhattavoitteita, raportti kehottaa.

Maailman terveysjärjestön WHO arvioi tupakoitsijoiden määrän maailmassa nyt 1,3 miljardiksi ja ennustaa sen nousevan 1,7 miljardiin vuonna 2025. YK:n yleiskokouksessa vuonna 2000 hyväksytyt kunnianhimoiset tavoitteet tähtäävät ihmiskunnan elinolojen merkittävään kohentamiseen vuoteen 2015 mennessä. Aikomuksena on vähentää köyhyyttä, nälkää, sairauksia, lukutaidottomuutta, ympäristön tuhoutumista ja naisten syrjintää.

Tupakka ruokaa tärkeämpää?

Raportin mukaan tupakointi heikentää suoraan kehitysmaiden asukkaiden ravitsemusta, koska köyhät käyttävät osan ruokarahoistaan savukkeisiin. Pienituloisten ja vähän koulutettujen miesten sauhuttelu pahentaa köyhyyttä myös siten, että heidän riskinsä sairastua vakavasti ja kuolla varhain kasvaa. Esimerkiksi Bangladeshissa 10,5 miljoonaa aliravittua ihmistä saisi riittävästi ruokaa, jos he eivät käyttäisi rahojaan tupakkaan, havainnollistaa raportti, joka menee YK:n talous- ja sosiaalineuvoston Ecosocin käsittelyyn kesäkuun lopulla.

Vietnamin kolmessa maakunnassa tehty selvitys paljasti, että tupakoitsijat käyttivät rahaa paheeseensa 3,6 kertaa enemmän kuin koulutukseen, 2,5 kertaa enemmän kuin vaatteisiin ja 1,9 kertaa enemmän kuin terveydenhoitoon. Intiassa jotkut katulapset ja kodittomat panevat tupakointiin enemmän rahaa kuin mitä heiltä menee ruokaan, koulutukseen ja säästöön. Raportti paljastaa edelleen, että lounaisen Kiinan maaseudulla on talouksia, joiden kulutuksesta tupakka rohmuaa 11 prosenttia. Afrikkalaisessa Nigerissä opiskelijat saattavat käyttää tuloistaan 40 prosenttia tupakkaan ja ruumiillisen työn tekijät 25 prosenttia.

Maailman tupakoitsijoista elää nykyisin 84 prosenttia kehitysmaissa ja siirtymätalouksissa. Tupruttelun seurauksiin kuolee vuosittain viitisen miljoonaa ihmistä. Vuonna 2030 kuolemia aiheutuu pelkästään kehitysmaissa seitsemän miljoonaa, joista puolet Aasiassa.

Tupakkamainokset pois kilparadoilta

Tupakoinnin vastaisen Infact-järjestön johtaja Patti Lynn korostaa tupakoinnin ja vuosituhattavoitteiden kiinteää keskinäistä yhteyttä. Jotta tavoitteet eivät leijuisi savuna ilmaan, valtioiden pitäisi ratifioida kansainvälinen tupakoinnin vastainen yleissopimus, jonka WHO:n jäsenvaltiot viime vuonna hyväksyivät, Lynn yllyttää. Sopimus kehottaa kieltämään tupakkamainonnan kaikkialla ja lopettamaan urheilun sponsorisopimukset tupakkayhtiöiden kanssa. Sopimusta tukevien kansalaisjärjestöjen kansainvälinen yhteenliittymä yrittää estää tupakkamainonnan Kiinaan ja Bahrainiin suunniteluissa formulakisoissa.

Sopimuksen on allekirjoittanut 124 valtiota, mutta sen on tehnyt lainvoimaiseksi eli ratifioinut vasta 19. Ratifiointeja tarvitaan 40, jotta sopimuksesta tulisi kansainvälinen laki.

Esimerkiksi Yhdysvallat, Japani, Kiina, Etelä-Afrikka ja Brasilia ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta ratifiointi puuttuu. Suomessa asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja ratifiointia odotetaan loppukesästä.

Lynnin mukaan valtiot sitoutuvat sopimuksen henkeen pelkällä allekirjoituksellaan. Hän kuitenkin epäilee, että esimerkiksi Yhdysvallat teki sen enemmänkin pr-mielessä. Ratifiointia voidaan joutua odottamaan pitkään, koska tupakkateollisuus on Yhdysvalloissa merkittävä poliittinen painostusryhmä.

Washingtonissa toimivan Campaign for Tobacco Free Kids -järjestön edustaja Judy Wilkenfeld muistuttaa, että tupakointi köyhdyttää sauhuttelijan ohella yleensä koko perhettä. Lisäksi tupakkaviljelmät valtaavat alaa ruokakasveilta monilla maailmankolkilla samalla, kun tupakointi kiihdyttää tarttuvien tautien, kuten tuberkuloosin, leviämistä.

YK-raportti muistuttaa toisestakin noidankehästä: tupakointi altistaa tartuntataudeille, joiden hoito taas kuormittaa köyhien taloutta entistä pahemmin.