Uutinen

Köyhyyden poistamista 50 dollarilla per henki

Viisivuotinen Millennium Village -hanke on onnistunut saavuttamaan vuosituhattavoitteet esimerkkikylissä ympäri Afrikkaa.
Jari Nousiainen
18.6.2009

"Miksei tällaisia hankkeita ole muualla maassamme", hämmästeli Tansanian presidentti Jakaya Mrisho Kikwete tutustuessaan Mbolan kylän Millennium Village -hankkeen tuloksiin, kertoi Glenn Denning, YK:n vuosituhattavoitteiden edistämiseen keskittyvän MDG-keskuksen johtaja esitellessään kyläprojektia Kepassa 17. kesäkuuta.

"Vuosituhatkylien" ajatuksena on toimia mallina ja osoittaa, että vuonna 2000 asetetut YK:n vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa. Hankkeessa on oleellista, että kaikkiin köyhyyden osa-alueisiin puututaan, ruokaturvasta malarian ehkäisyyn. Mukana olevissa kylissä asuu noin puoli miljoonaa ihmistä erilaisissa elinympäristöissä.

YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja ja vuosituhatkylien ideoija, ekonomisti Jeffrey Sachs on kutsunut äärimmäistä köyhyyttä "köyhyysloukukuksi", jossa olevilla ihmisillä ei ole mahdollisuuksia omin avuin tehdä mitään tilanteensa parantamiseksi, Denning kertoi. "Vuosituhatkylät ovat köyden laskemista näille kaivon pohjalla oleville ihmisille", hän vertasi.

Hyviä tuloksia - tehokkaasti

Tulokset ovat olleet hyviä kaikissa vuosituhatkylissä. Mwandaman alueella Malawissa kylähankkeen avulla asukkaat ovat pystyneet kasvattamaan omaa ruuantuotantoaan yli oman tarpeen ja ovat myyntituloilla pystyneet laajentamaan viljelyä maissista esimerkiksi vihanneksiin.

Ruoka on tärkeässä roolissa muillakin osa-alueilla: lasten koulunkäynti on lisääntyminen ja keskittyminen opetukseen parantunut, kun heille on pystytty tarjoamaan ruokaa koulupäivän aikana. Mwandamassa myös malaria on vähentynyt 75 prosenttia.

Tavoitteet on saavutettu hyvin kustannustehokkaasti, vain 50 dollarilla henkeä kohden. Glenn Denning laskee, että jos G8-maat kaksinkertaistaisivat apunsa Afrikalle kuten lupasivat Gleneaglesin kokouksessa vuonna 2005, varat riittäisivät hankkeen kasvattamiseen 500 000 ihmisestä 500 miljoonaan.

"Rahoituksen lisääntyminen ei tosin ole kovin todennäköistä nykyoloissa", Denning myönsi, "emme kuitenkaan aio luovuttaa, vaan pyrimme muistuttamaan avunantajia pitämään lupauksensa."

Mallikylistä valtavirtaan

Kylien monipuolisen kehittämisen tukena MDG-keskuksessa työskentelee asiantuntijoita niin maatalouden, terveyden kuin talouden ja ympäristön alalta. Perusteet ovat kuitenkin yksinkertaiset: viljelijän sato väistämättä kärsii, jos hän sairastaa malariaa, Denning muistutti.

Keskuksella on suorat suhteet niin kansainvälisiin organisaatioihin, tutkijoihin kuin paikallistasollekin. Esimerkkinä MDG-keskuksen vaikutusvallasta Denning kertoi heidän pystyneen painostamaan ministeriä Malawissa, jotta kyläyhteisön terveydenhoitajille maksettiin palkkaa, vaikka yleinen käytäntö on ollut odottaa heidän olevan vapaaehtoisia. "Totesimme, että vapaaehtoisuuspohjalta terveydenhuolto ei vain ole ikinä toiminut kunnolla", Denning totesi.

Hankkeen seuraava askel on laajentaa toimintaa yksittäisiltä alueilta kansalliselle tasolle, kertoi Denningin seuraajana MDG-keskuksen johdossa aloittava Belay Begashaw. Useissa Afrikan maissa on jo aktiivista toimintaa kehityshankkeiden laajentamiseksi, mutta jälleen esteenä useimmissa tapauksissa on rahoituksen puute.

Hallitukset mukaan

Kun ihmiset on saatu pois loukusta, MDG-keskuksen tarkoituksena on saada sekä ihmiset itse että julkinen hallinto pitämään saavutuksia yllä, jotta köyhyys ei palaisi viisivuotisen hankkeen jälkeen.

Julkisen puolen vastuulla on esimerkiksi infrastruktuuri, ja ihmisten odotetaan investoivan itseensä: viljelijät säästävät myyntitulojaan, hankkivat lisää viljelykasveja ja näin kehittävät omaa tulevaisuuttaan. Ihmisten osallistaminen on kuvassa alusta asti: 50 dollarin "budjettiin" on laskettu, että ihmiset tuottavat siitä 10 dollaria itse.

Tarkoituksena on myös laatia kylähankkeen kokemuksista käsikirja, jota kansalaisjärjestöt voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämisessä. "Valmista reseptiä ei kuitenkaan ole tarjolla", Denning huomautti. Vastaavasti MDG-keskuksessa toivotaan järjestöjen kertovan omista onnistuneista toimintamalleistaan.

Lisää tietoa aiheesta