Uutinen

Köyhien maiden puut poltetaan rikkaiden voimaloissa

Metsät muuttuvat puupelloiksi ja "puhtaampi energiantuotanto" saattaa synnyttää jopa enemmän kasvihuonekaasuja kuin hiilen poltto.
Stephen Leahy
28.9.2009

IPS -- Eurooppaan virtaa koko ajan enemmän puutavaraa eteläisen pallonpuoliskon köyhistä maista. Puu poltetaan voimaloissa, joiden kuvitellaan tuottavan entistä puhtaampaa energiaa.

Pelkästään Britannian energiayhtiöt ovat ilmoittaneet kahden kuukauden kuluessa kuuden uuden, pääasiassa puuhaketta polttavan voimalan rakentamisesta. Niiden on määrä tuottaa 1 200 megawattia sähköä.

Vastaava määrä voimaloita on jo rakenteilla, joukossa Walesin Port Talbotiin nouseva maailman suurin puuvoimala.

Laitokset ahmivat 20-30 miljoonaa tonnia puuta vuodessa, mikä vastaa miljoonaa metsähehtaaria. Lähes koko määrä tuodaan Britanniaan muualta.

"Eurooppa aikoo polttaa maailman sademetsät taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan. Se on järjetöntä", Simone Lovera Global Forest Coalition -järjestöstä sanoo.

Vihreää energiaa?

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Hanke nojaa paljolti biopolttoaineisiin ja biomassan polttoon.

"Biomassa on lupaava ala energiayhtiöille", ranskalaisen Areva-ydinvoimayhtiön ja yhdysvaltalaisen Duke Energyn yhteisyrityksen Adagen tiedottaja Jarret Adams vakuuttaa. Adage rakentaa 50 megawatin puuvoimalaa Floridaan. Adamsin mukaan se on ensimmäinen 12:sta "vihreän energian" laitoksesta, jotka yhtiö aikoo pystyttää kuuden vuoden aikana.

"Yhdysvaltain liittovaltion ja osavaltioiden viranomaiset pitävät puun polttoa energiantuotannossa hiilineutraalina", Adams sanoo.

Se tarkoittaa, että prosessin uskotaan tuottavan saman verran tai vähemmän hiilidioksidia kuin puut sitovat yhteyttäessään.

Asiaa tivattaessa Adams myönsi, ettei siitä ole täyttä varmuutta.

Kasvava ala

Ympäristöjärjestöä edustava Lovera kertoo, että Brasilia pyrkii tyydyttämään Euroopan puunkysyntää laajentamalla varsinkin eukalyptusta kasvavia puupeltojaan 27 miljoonalla hehtaarilla.

Pikasilmäys kansainväliseen kauppaan paljastaa, että voimaloihin syötettävä puu on uusi ja kasvava ala.

Kongon tasavallassa toimiva kanadalainen MagForest alkaa viedä Eurooppaan vuosittain 500 000 tonnia puuhaketta. IBIC Ghana -yhtiö kertoo pystyvänsä viemään kuukaudessa 100 000 tonnia trooppista puuta Ghanasta.

Yhdysvaltalaisella Sky Tradingilla on tarjolla 600 000 tonnia puuhaketta USA:sta ja Brasiliasta.

Brasilian International CMO Business Biomass kertoo hankkivansa puuhaketta Euroopan energiamarkkinoille Brasiliasta, Chilestä, Uruguaysta ja Argentiinasta.

Lovera muistuttaa, että puuplantaaseilla on ollut tuhoisia vaikutuksia ihmisten elämään ja ympäristöön Etelä-Amerikassa.

Ympäristöväki haukkuu puupeltoja "vihreiksi aavikoiksi", koska ne kuluttavat tavattomasti vettä ja niistä puuttuu kaikki alkuperäinen elämä.

Lisäksi köyhää väkeä ja alkuperäiskansoja häädetään puuplantaasien tieltä, Lovera jatkaa.

"Ei neutraalia"

"Puun polttoa pidetään hiilineutraalina, mitä se ei ole", yhdysvaltalaisen Global Justice Ecology Projectin tutkija Rachel Smolker sanoo.

Hän viittaa Massachutsetts Environmental Energy Alliancen tutkimukseen, jonka mukaan puun poltto tuottaa 1,5 kertaisesti hiilen poltossa syntyneen hiilidioksidimäärän. Maakaasuun verrattuna päästöt ovat kolmin- tai nelinkertaiset.

Puun kaatamisesta, kuljettamisesta ja polttamisesta syntyvät päästöt eivät neutraloidu sillä, että istutetaan uusi taimi tilalle, Scott Quaranda vakuuttaa. Hän toimii Dogwood Alliancessa, joka yrittää estää metsien muuttumista puupelloiksi Yhdysvaltain eteläosissa.

Quarandan mukaan alueelle kaavaillaan jopa 102 biomassavoimalaa ja biopolttoainelaitosta. Aiemmin sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi viljelty nopeakasvuinen loblollymänty on jo muuttanut vihreäksi erämaaksi viidenneksen Carolinan osavaltioista Arkansasiin ulottuvasta alueesta, aktivistit sanovat.

Smolker muistuttaa Science-lehden toukokuisesta ennusteesta, että hiiliverojen korotus ja biomassan luokittelu hiilineutraaliksi valjastavat kaikki maailman ruohotasangot ja metsät bioenergian tuotantoon vuoteen 2056 mennessä.