Uutinen

Köyhien lapset saa kouluun rahalla

Itä-Afrikassa on havaittu, ettei pelkkä lukukausimaksujen poistaminen riitä varmistamaan lasten koulunkäyntiä.
Joyce Mulama
24.4.2006

IPS -- Köyhien perheiden lasten koulunkäynnin esteenä on usein työnteko. Jotta lapsi pääsisi kouluun, perheen on saatava taloudellista tukea jostain muualta.

Maailmanpankin arvion mukaan Afrikan alle 14-vuotiaista 11 prosenttia tekee työtä. Ellei heidän taakkansa kevene, tavoite perusopetuksen takaamisesta kaikille maailman lapsille vuoteen 2015 mennessä jää haaveeksi.

Moni Afrikan maa on toteuttanut maksuttoman peruskoulun helpottaakseen lasten lähtöä opintielle. Kenia teki niin vuonna 2003, mutta on sittemmin havainnut, ettei se riitä. Köyhimmille perheille onkin alettu maksaa avustusta, jonka ehtona on lapsen koulunkäynti.

"Annamme pienen kannustusrahan hyvin köyhille vanhemmille, joiden lapset ovat tehneet työtä viljelmillä tai muualla. Myös orpoja ja muuten vaikeassa asemassa olevia lapsia tuetaan", kertoo Mary Njoroge, joka johtaa peruskoulutuksen osastoa Kenian opetusministeriössä.

Hänen mukaansa tuki on nyt 500-1 000 Kenian shillinkiä (6-12 euroa) lasta kohti kuukaudessa ja aikomuksena on nostaa se maksimissaan kolminkertaiseksi. Keniassa on tilastojen mukaan lähes kaksi miljoonaa 5-17-vuotiasta lapsityöläistä. Kolmannes heistä on kaupallisten maatilojen tai kalankasvattamojen palveluksessa. Vajaa neljännes ahkeroi pienviljelmillä ja 18 prosenttia kotiapulaisena.

Njorogen mukaan avustuksilla on pystytty pitämään vuotuisten koulutulokkaiden määrät korkealla. Ennen peruskoulun julistamista maksuttomaksi opintiellä oli 5,9 miljoonaa lasta, mutta sen jälkeen luku on ollut 7,6 miljoonaa.

Entä laatu?

Oppilasmäärien äkillinen kasvu on herättänyt huolen opetuksen laadusta. Opettajista on huutava pula varsinkin maaseudulla, missä yhdellä luokalla voi olla sata oppilasta. Koulutilojen niukkuus on ajanut vuorolukuun, eikä kirjojakaan tahdo riittää kaikille.

Vaikka koulutus haukkaa 28 prosenttia Kenian budjetista, rahasta on silti tiukkaa. Samoihin ongelmiin on törmätty Tansaniassa, joka poisti koulumaksut 2001.

"Opettajat pysyttelivät enimmäkseen kaupungeissa ja meidän täytyi keksiä keinoja, joilla houkutella heitä maalle. Olemme ryhtyneet rakentamaan heille taloja maaseudulle, ja kyläyhteisöt pystyttävät uusia luokkahuoneita", Tansanian opetusministeriön edustaja Oliver Mhaiki kertoo. Hän osallistui malawilaisen kollegansa Nelson Kaperemeran tavoin opetusalan ongelmia pohtineeseen seminaariin huhtikuussa Nairobissa.

Malawissa peruskoulu on ollut maksuton reilut kymmenen vuotta. Uusien oppilaiden määrät nousivat sielläkin aiemmasta 1,9 miljoonasta 3,2 miljoonaan.

Kaperemeran mukaan valtiolle tuli kiire kouluttaa uusia opettajia, joita tarvittiin tuplamäärä entiseen verrattuna.

Mhaiki muistuttaa, että ongelmat eivät lopu, vaikka kaikki lapset saadaan peruskouluun. Myös keskiasteen koulutuksen tulisi olla maksutonta, tai Afrikka on pian täynnä perukoulunsa päättäneitä toimettomia nuoria. Esimerkiksi Tansaniassa viime vuonna peruskoulunsa päättäneistä vain viidennes jatkoi lukioon, hän kertoo.