Uutinen

Koulutusta kehityksen politiikasta Kepaan!

Suvi Virkkunen
21.1.2003

kuva: Maija Seppo

Kehityspoliittisia kursseja kaivataan Kepan koulutukseen entistä enemmän.


"Todella mielenkiintoista!" kommentoi SOLIDAR-verkoston kauppalobbari EU-vaikuttamisen saloja valottaneesta luennosta Brysselissä viime syyskuussa. Kuuntelimme kolmenkymmenen muun järjestövaikuttajan kanssa miten päätöksiä EU:n vallan rattaissa oikeasti valmistellaan. Kuka tekee mitä missäkin monivaiheisen prosessin eri vaiheessa? Mihin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa saada äänensä kuuluville? - Jos tämä on hyödyllistä EU:n kauppapolitiikkaa päivittäin seuraaville "asiantuntijoille", miksei myös "amatööreille", ajattelen.

Kepan koulutuksessa on kehityspoliittisten kurssien kokoinen aukko, joka on kiireesti paikattava. Nykyisin koulutus on suunnattu liian suppeasti kehitysyhteistyön hanketyötä tekeville järjestöille. Jotta suomalaisten järjestöjen kehityspoliittinen ajattelu, prosessien tuntemus ja toiminnan vaikutus paranisi, olisi koulutusohjelman laajentamiseen satsattava tosissaan.

Vaatimukseni herättää varmasti henkiin epäilyt, joita on viime vuosina jo kuultukin: Miten kehityspolitiikasta koulutetaan ilman että tuloksena on tylsiä seminaareja tai luentoja? Ei kai Kepa ryhdy kehitysmaatiedon tai kansainvälisen politiikan täydennyskurssittajaksi? Entä löytyykö Suomesta tarpeeksi kehityspolitiikkaan suuntautuneita kurssilaisia?

Laajoja teemoja ja konkreettista kampanja-apuaKepan kehityspoliittinen koulutus voisi jakautua kahtia: 1) kehityspoliittisten teemojen ja 2) kehityspoliittisen työn kursseiksi. Teemoihin keskittyvillä kursseilla lisättäisiin osallistujien ymmärrystä esimerkiksi siitä miten Suomen ja EU:n politiikkaa tehdään ja mitkä niiden toimijat ovat. Niillä voitaisiin pureutua myös Maailman kauppajärjestön, YK:n, kansainvälisten rahoituslaitosten ja kehitysyhteistyön rahoittajien toimintaan.

Kehityspoliittisen työn kurssit tarjoaisivat osallistujille konkreettista apua esimerkiksi kampanjoiden suunnitteluun, median hyödyntämiseen ja neuvottelutaitoihin.

Koulutukselle kova kysyntäKepan työntekijät luennoivat kehityspoliittisista aiheista nykyisin eri ammatillisissa oppilaitoksissa . Asiantuntemukselle ja Kepan näkökulmalle on kova kysyntä. Miksi siis rajoittaa kurssittaminen suppeaan opiskelijaryhmään ja jättää järjestöaktiivit ulkopuolelle?

Kepan tulisi kattojärjestönä nostaa esiin sellaisia kehityspoliittisia näkemyksiä, joilla on laaja kannatus jäsenkunnassa. Mikä tahansa kampanja toteutuisi hyvin, jos Kepa yhdellä ja kukin jäsenjärjestö omalla äänellään kampanjoisi saman viestin puolesta. Ehkä tähän ei päästä, mutta tulisi pyrkiä siihen, että yhä useampi järjestö tuntisi kehityspolitiikkaa ja ottaisi Kepan kehityspoliittiseen toimintaan kantaa. Siksi koulutuksen kohderyhmään kuuluisivat yhtä lailla myös hanketoteutukseen keskittyvät järjestöt. Kansainvälisen toimintaympäristön tunteminen on jokaiselle tarpeellista.

Sain vahvistusta ajatuksilleni viime syksynä Kepan auditoriossa, jossa Oxfamin entinen ekspertti koulutti miten kampanjan tavoitteet ja strategiat kannattaa laatia. Kurssi on täpötäynnä ja enemmänkin olisi ollut halukkaita. "Juuri tätä olen kaivannut!" kuulin kahvitauolla monen suusta.

Suvi Virkkunen
Kepan kehityspoliittinen sihteeri