Uutinen

Korruption vastainen sopimus loppusuoralla YK:ssa

Poliittisille puolueille annettujen lahjoitusten julkisuus on yksi tärkeimmistä kiistakysymyksistä YK:n korruption vastaisessa sopimuksessa, jonka viimeistely alkaa 21. heinäkuuta Wienissä.
Jaya Ramachandran
16.7.2003

Sopimuksen on määrä valmistua allekirjoitettavaksi joulukuussa Meksikossa järjestettävässä tilaisuudessa. Silloin tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun YK:n yleiskokous tunnusti, että sopimus on tarpeen taistelussa korruptiota vastaan.

Alan tunnetuin kansalaisjärjestö Transparency International (TI) on määritellyt avainasiat, jotka sopimuksen tulisi kattaa, jos siitä mielitään tehokasta asetta.

TI:n listalla ovat yksityisen sektorin korruptio, kansalaisyhteiskunnan roolin huomioiminen väärinkäytösten vastustamisessa, keinot lahjonnan vähentämiseksi kansallisella tasolla, välineet kansainvälisen korruption hillintään, "voitelemalla" hankittujen hyötyjen ja ryöstetyn omaisuuden takaisinperintä ja sopimuksen valvonnan mekanismit.

Sopimuksen pitäisi TI:n mielestä tulla voimaan sen jälkeen, kun 20 valtiota on ratifioinut tai edes hyväksynyt sen. Järjestön mukaan luonnoksessa ehdotettu 40 valtion ratifiointi nostaa kynnyksen liian korkealle.

TI:n tutkimuskeskuksen johtaja Jeremy Pope lisää toivomuslistalle vielä sen, että Wienin neuvotteluissa vahvistettaisiin sopimuksen 10. pykälää, joka käsittelee lahjontaa politiikassa.

Olisi selkeintä, jos sopimus edellyttäisi, että sekä poliittiset puolueet että niiden ehdokkaat ilmoittaisivat julkisesti kaikki vastaanottamansa merkittävät lahjoitukset, Pope esittää.

Suomessa laki ehdokkaiden vaalirahoituksen ilmoittamisesta tuli voimaan keväällä 2000. Kunnallis- ja eduskuntavaaleissa on julkistettava kaikki yli 1 700 euron avustukset, presidentin ja europarlamentin vaaleissa alaraja on kaksinkertainen.

Tämän vuoden heinäkuun alussa julkistettu Globaali korruptiobarometri antoi vahvistusta TI:n näkemyksille. Se on TI:n Gallup Internationalilla teettämä ensimmäinen maailmanlaajuinen mielipidekysely, jossa haastateltiin 40 838 ihmistä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa.

Kysely antoi 44 maan asukkaille mahdollisuuden valita yhden elämänalueen, jolta he kaikkein kernaimmin kitkisivät korruption. Listalla olivat yritysten rekisteröinti, oikeuslaitos, tulli, koulutus, poliittiset puolueet, julkiset palvelut, terveydenhuolto, maahanmuutto- ja passiviranomaiset, poliisi, yksityinen sektori sekä verottaja.

Yleisin valinta kautta maailman olivat poliittiset puolueet. Vahvimmin tätä mieltä olivat argentiinalaiset ja japanilaiset. Kuusi seitsemästä vastaajasta kautta maailman katsoi, että lahjonta vaikuttaa merkittävästi heidän kotimaansa poliittiseen elämään.

"Maapallon asukkaat lähettävät selvän viestin poliittisille johtajille: näiden on ansaittava uudelleen kansan luottamus", TI:n puheenjohtaja Peter Eigen tulkitsee.
Hänen mielestään on korkea aika myöntää korruption todellinen laajuus poliittisen eliitin keskuudessa niin kehitys- kuin teollisuusmaissakin.

Poliittinen koskemattomuus tai eturistiriidat eivät saa olla esteenä. Pope jatkaa, että hallitukset voivat uuden linjansa osoitukseksi allekirjoittaa YK:n tulevan sopimuksen, jotta se saadaan voimaan ja toimimaan.

Korruptiobarometrin tulosten valossa asialla alkaa olla kiire: vastaajat uskovat lahjonnan pikemminkin lisääntyvän kuin vähenevän lähitulevaisuudessa. Korruption pahimmin mädättämiin alueisiin kuuluvien Kolumbian ja Indonesian asukkaat uskovat miltei ainoina lahjonnan vähenevän. Sen sijaan Kamerunissa, Georgiassa, Intiassa, Israelissa, Hollannissa, Norjassa, Etelä-Afrikassa ja Turkissa selvä enemmistö odottaa korruption yleistyvän seuraavan kolmen vuoden aikana.

TI muistuttaa, että korruptiosta kärsivät eniten ne, joilla menee muutenkin huonoimmin. Se estää varsinkin kehitysmaissa miljoonia ihmisiä ansaitsemasta leipäänsä rehellisesti.

Järjestö jatkaa, että korruption vastaisen sopimuksen allekirjoittaminen ja toteuttaminen tervehdyttää myös elinkeinoelämää, mikä osaltaan auttaa köyhyyden nujertamisessa.