Uutinen

Konferenssi: Digidumppaus kehitysmaihin kuriin

Digijätteen määrä kolminkertaistuu kehitysmaissa vuoteen 2010 mennessä, UNEP arvioi. Ongelmaa kasvattavat dumppaus ja laiton kauppa.
Sanna Jäppinen
17.10.2005

YK:n ympäristöohjelman UNEPin Nairobissa 1. joulukuuta asti isännöimässä konferenssissa etsitään ratkaisuja huimalla vauhdilla kasvaviin digijätevuoriin erityisesti kehitysmaissa.

Maailmanlaajuisesti tietokoneista, kännyköistä ja muista elektronisista laitteista syntyy vuosittain 20-50 miljoonaa kuutiometriä digijätettä, joka sisältää muun muassa raskasmetalleja ja muita terveydelle haitallisia aineita. EU:ssa digijätteen määrä lisääntyy vuosittain 3-5 prosenttia, ja kehitysmaissa määrän odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä, UNEP arvioi.

Ongelmajätteiden kansainvälisiä kuljetuksia ja valvontaa koskevalla Baselin sopimuksella pyritään ilmastonmuutossopimusten tavoin edistämään puhtaita teknologioita ja minimoimaan haitallisten sivutuotteiden syntymistä, UNEPin pääjohtaja Achim Steiner vertasi konferenssin alla. Sopimus astui voimaan vuonna 1992, ja siinä on mukana 160 maata.

"Sopimus edistää osaltaan kestävää kehitystä ja YK:n vuosituhattavoitteita", Steiner sanoi.

Konferenssissa kiinnitetään erityistä huomiota teollisuusmaiden harjoittamaan digidumppaukseen eli vanhojen laitteiden rahtaamisen kehitysmaihin. Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi Afrikkaan dumpattavista elektronisista laitteista jopa 75 prosenttia saattaa olla käyttökelvottomia

Esimerkiksi Yhdysvallat, joka ei ole mukana Baselin sopimuksessa, ei edelleenkään EU:n tavoin kiellä haitallisia aineita sisältävän digijätteen vientiä kehitysmaihin, AFP kirjoittaa.

EU:ssa on myös hiljattain hyväksytty laki, jossa määrätään, että tietokoneista on vaiheittain poistettava myrkylliset osat. Lisäksi kaikkien elektronisten laitteiden valmistajien on otettava vastaan tiensä päähän tulleet kojeet ja varmistettava niiden turvallinen kierrätys.

Digijätteen valvontaa vaikeuttaa se, että suuri osa kaupataan laittomasti.

"Vain sitä voidaan hallita, mikä on mitattavissa", totesi Baselin sopimusta valvovan yleiskokouksen pääsihteeri Sachiko Kuwabara-Yamamoto. "Haitalliset jätteet on tuotava päivänvaloon - on selvitettävä, mistä ne tulevat ja minne päätyvät. Tarvitaan myös enemmän ja kattavampaa tietoa jätteestä, jotta voimme taistella lisääntyvää laitonta kauppaa vastaan."

Lisää tietoa aiheesta