Uutinen

Kirkon Ulkomaanavulta 500 000 markkaa lisäapua El Salvadoriin

Aija Lintula
15.2.2001

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt päätöksen 500 000 markan lisäavusta El Salvadorin maanjäristysalueille. Tätä ennen Salvadorin maanjäristyksen uhreja on autettu jo 1,25 miljoonalla markalla.

Kuva: ACT/Paul Jeffrey
Poika kantaa ovea San Augustinin kaupungissa

Salvadorilaiset olivat vasta toipumassa tammikuun järistyksestä, kun uusi vakava järistys koetteli maata tiistaina.

Suunnitelmissa oli jo siirtyä hätäavusta jälleenrakentamiseen. Nyt tarvitaan taas hätäapua - vettä, ruokaa ja tilapäismajoitusta - jotta maanjäristyksessä loukkaantuneet ja kodittomiksi jääneet ihmiset selviytyisivät pahimmasta.

Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökumppanina El Salvadorissa toimii Luterilainen maailmanliitto, joka on panostanut paljon katastrofivalmiuden kehittämiseen. Se pystyikin aloittamaan avustustoimet jo muutaman tunnin sisällä tapahtuneesta.

Järistysalueilla jatkuvat edelleen mittavat raivaustyöt, jotta uudisrakentamiselle saataisiin edes jonkinlaiset edellytykset. Yksi suurimpia ongelmia on puhtaan veden saanti.

"Kyliin pyritään toimittamaan vettä tankkiautoilla, mutta osa ihmisistä joutuu juomaan saastunutta vettä. Luterilainen maailmanliitto keskittyykin rakentamisen ohella vesihuollon parantamiseen", toteaa Kirkon Ulkomaanavun projektipäällikkö Yrjö Höysniemi, joka vieraili El Salvadorissa tammikuisen maanjäristyksen jälkeen.

Apua on annettu tähän mennessä yli 15 000 perheelle, joille on jaettu ruokaa, huopia, suojapeittoja sekä järjestetty telttamajoitusta.

Tarkoituksena on aloittaa myös uusien, turvallisten talojen rakentaminen sarjatuotantona. Perheet rakentavat talot itse, mutta saavat Luterilaiselta maailmanliitolta neuvontaa rakentamiseen sekä rakennusmateriaalin. Ensimmäisessä vaiheessa on määrä rakentaa talo kahdelletuhannelle vaikeimmassa asemassa olevalle perheelle.

Tähän mennessä Kirkon Ulkomaanapu on saanut lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä ja seurakunnilta yhteensä 1,7 miljoonaa markkaa El Salvadorin ja Intian maanjäristysten uhrien auttamiseen. Apua tarvitaan kuitenkin edelleen molemmilla maanjäristysalueilla.

Kirkon Ulkomaanavun kautta voi auttaa Intian ja El Salvadorin maanjäristysten uhreja lahjoittamalla rahaa Leonian tilille 800018-223340 tai muihin pankkeihin tilille 9303 merkinnällä "Intia" tai "Salvador". Lahjoituspuhelimen numero on 0700-88600 (20 mk + pvm) tai 0700-88300 (60 mk + pvm). Internet-lahjoituksen voi tehdä osoitteessa www.evl.fi/kua Myös osa Yhteisvastuukeräyksen tuotosta käytetään El Salvadorin ja Intian auttamiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa Kirkon Ulkomaanavun kotimaantyön päällikkö Tapio Leskinen, puh. (09) 1802 293 tai 0400-957 064 sekä tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459. Digikuvia Salvadorista voi tilata Aija Lintulalta, puh. 1802 391.