Uutinen

Kirkon Ulkomaanavulla jälleen hyvä vuosi

Aija Lintula
19.3.2001

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) tulokehitys jatkui vuonna 2000 edelleen vakaana ennätyksellisen edellisvuoden jälkeen. Tämän vuoksi Suomen suurimpiin kehitysyhteistyöjärjestöihin kuuluva KUA pystyi käyttämään ulkomaiseen avustustoimintaan viime vuonna 81 miljoonaa markkaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Yhteensä KUAlle kertyi tuottoja 93 miljoonaa markkaa.

Suuri osa seurakunnista on noudattanut piispojen kehotusta nostaa kirkon riemuvuonna lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattua tukea yhdellä prosenttiyksiköllä verotuloistaan. Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisen diakonian avustuskanavana.

Myös Yhteisvastuukeräyksen juhlavuoden ennätystulos merkitsi lisätuloja KUAlle. Kirkon suurkeräyksen tuotosta kanavoidaan 60 prosenttia kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta. Yhteisvastuukeräys tuotti KUAlle viime vuonna 15 miljoonaa markkaa.

Keräyskulut ovat pienet           

Yksityislahjoitusten määrä on kasvanut edelleen. Lahjoituksiin sisältyy myös muutamia miljoonaluokan lahjoituksia, joiden antajat haluavat pysyä nimettöminä. Kirkon ja seurakuntien tuen sekä yksityislahjoitusten lisäksi KUA sai tukea ulkoministeriöltä ja EUlta.

Yksityislahjoitusten osalta keräyskulut olivat viime vuonna 10 prosenttia. Mikäli mukaan lasketaan Kirkon Ulkomaanavun kaikki tuotot, on keräyskulujen osuus vieläkin pienempi. Pienet keräyskulut selittyvät muun muassa sillä, että Kirkon Ulkomaanavun työn perustuki on seurakunnissa ja niiden vapaaehtoistoiminnassa.

Jälleenrakennus jatkuu Balkanilla

Avustustyön painopiste on edelleen Afrikassa, missä KUA tukee kehityshankkeita muun muassa Etiopiassa, Mosambikissa, Ruandassa, Ugandassa ja Zimbabwessa. Kaikkiaan Afrikan kehitysohjelmiin käytettiin viime vuonna 29 miljoonaa markkaa.

Euroopan osuus avusta pysyy edelleen poikkeuksellisen suurena Balkanin alueella jatkuvan jälleenrakennuksen vuoksi. Avustustyöhön Euroopassa käytettiin yhteensä 20 miljoonaa markkaa.

Kaksi vuotta sitten Kirkon Ulkomaanapu perusti katastrofirahaston, joka mahdollistaa hätäavun lähettämisen välittömästi. Katastrofirahaston avulla on voitu auttaa nopeasti muun muassa Mosambikin tulvien sekä Intian ja El Salvadorin maanjäristysten uhreja.

Uutisotsikoihin pääsevät yleensä äkilliset katastrofit kuten maanjäristykset. Maailmassa on kuitenkin monia hiljaisia, unohdettuja katastrofeja. Kirkon Ulkomaanapu auttaa ihmisiä myös siellä, missä he kärsivät nälästä tai joutuvat elämään pakolaisleirillä tai sodan keskellä.        

Hätäavun jälkeen Kirkon Ulkomaanapu tukee usein jälleenrakennustyötä. Suurten tulvien, maanjäristysten ja hirmumyrskyjen vaikutus kestää vuosia. Asuntojen, vesihuollon tai tieyhteyksien korjaaminen vaatii paljon työtä ja voimavaroja.

Lisätietoja asiasta antaa Kirkon Ulkomaanavun tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459 tai tiedottaja Maija Sankari, puh. (09) 1802 295. Avustustoimintaan liittyviä digi- tai diakuvia voi pyytää Aija Lintulalta, puh. (09) 1802 391.