Uutinen

Kioton vesikokouksen tulos vesittyi

Irakin sodan varjoon jäänyt Maailman vesifoorumi ei julistanut puhdasta vettä ihmisen perusoikeudeksi.
Timo Kuronen
24.3.2003

Sunnuntaina Japanin Kiotossa päättynyt kolmas Maailman vesifoorumi jäi kauas sille asetetuista tavoitteista. Kokouksen alla YK jäsenmaineen sekä suuri joukko etelän ja pohjoisen kansalaisjärjestöjä toivoivat, että puhdas vesi tunnustettaisiin ihmisen perusoikeudeksi ja että kansainvälinen yhteisö sitoutuisi konkreettisiin toimiin 2,4 miljardin ihmisen heikon vesi- ja sanitaatiotilanteen parantamiseksi. Alustavia lupauksia toimista kuultiin muun muassa Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa viime vuonna.

Vaikka etukäteen ratkaisevaksi mainostettuun vesifoorumiin kokoontui viikoksi peräti 12 000 hallitusten, rahoituslaitosten, yritysmaailman ja kansalaisjärjestöjen edustajaa, tapahtuman painoarvo jäi pahasti samaan aikaan alkaneen Yhdysvaltain Irak-sodan jalkoihin. Tapahtuma sai maailmalla vain vähän palstatilaa tiedotusvälineissä.

Myös itse kokouksessa käytettiin sotaisia termejä: kanadalaisen Polaris-instituutin mukaan näkemyserot vesivarojen hoidosta vastaavat jo sotaa vedestä. Perjantaina IMF:n entisen pääjohtajan Michel Camdessus’n julkaisema raportti "Financing Water for All" (Veden rahoittaminen kaikille) sai vastaansa sanasotaa heti tuoreeltaan. Veden jakelun yksityistämistä vastustavien ay- ja kansalaisjärjestöjen osanottajat marssivat esiintymislavalle mukanaan juliste ja sen viesti "Ei voittoa vedestä!"

Camdessus’n raportin tavoite oli rohkaista teollisuusmaita ja niiden yrityksiä kaksinkertaistamaan investointinsa kehitysmaiden vesihankkeissa. Kriitikkojen mukaan uusien patojen, kastelukanavien ja vedenpuhdistamoiden rakentaminen ei ole ratkaisu, jos nykyistenkin järjestelmien ylläpito ontuu tai jos padot tuhoavat tärkeitä makean veden ekosysteemejä. Hollannin kehitysyhteistyöministerin Agnes van Ardennen mukaan raportti keskittyy liikaa yksityissektorin rooliin julkisen sektorin avun kustannuksella.

Loppujulistus ei tuonut vettä kielelle


Kioton ministeritason kokouksen päätöslauselma määrittelee veden "pikaisia maailmanlaajuisia toimia vaativaksi asiaksi" ja "kestävän kehityksen liikkeellepanevaksi voimaksi", mutta siihen ei kirjattu konkreettisia toimia, joilla ihmisiä uhkaavaa vesikriisiä voitaisiin helpottaa. Myöskään YK:n viime marraskuussa hyväksymä lause vedestä perusihmisoikeutena ei päässyt mukaan 165 maan konsensusjulistukseen.

Päätöslauselma vaatii ympäripyöreästi parempaa yhteistyötä samoja vesivaroja jakavien maiden välillä sekä antaa YK:lle valtuutuksen ottaa johtava rooli neuvotteluissa vesikonfliktien välttämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi vesisektorin eri toimijoiden välillä. Sen sijaan Ranskan presidentti Jacques Chiracin ehdotus YK:n vesi- ja muiden vuosituhattavoitteiden toteutumista seuraavan kansainvälisen valvontajärjestön perustamisesta jäi vaille hyväksyntää.

Yhdysvaltain kokousedustajan mukaan vesifoorumin lopputulos oli hyvä ja maa katsoo luottavaisesti seuraavaan Ranskan Evianissa pidettävään G8-huippukokoukseen, jossa talouden suurvallat voivat sopia "konkreettisen ja kunnioitusta herättävän infrastruktuurin luomisesta, jotta vettä saadaan maailman köyhille".

Monien muiden maiden ministereiden ja järjestöedustajien mukaan julistuksen kieliasu ei lupaa hyvää tulevaisuudessakaan. "Kun suoraa mainintaa ihmisten oikeudesta veteen ei ole, en tiedä, kuinka voimme saada hallitukset ottamaan vesiasian vakavasti ja tarjoamaan köyhille heidän tarvitsemansa perustarpeen", kenialaisen Maji na Ufasini (Vettä kaikille) –järjestön Rosemary Rop kertoi.


Lähteet: AFP, Bangkok Post, The Nation