Uutinen

Kiinnostus FAOn maatalouskonferenssia kohtaan laimeaa

Brasiliassa pidettävä maatalouden uudistamista ja maaseudun kestävää kehitystä pohtiva konferenssi ei ole kerännyt toivotunlaista kansainvälistä osanottajajoukkoa.
Sanna Jäppinen
9.3.2006

Maapähkinänistutusta (Kuva: Sini Kuvaja)Kolme neljännestä maailman köyhimmistä ihmisistä elää maaseudulla ja on riippuvaisia maataloudesta. Valtaosa heistä on maattomia viljelijöitä tai he omistavat mitättömän pienen maatilkun, joka ei takaa elantoa perheelle. Erityisen heikossa asemassa ovat maaseudun naiset. 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn järjestämässä ICARRD-konferenssissa (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development) pohditaan 7.-10. maaliskuuta keinoja maaseudun kehittämiseksi kestävästi ja maaoikeuksien parantamiseksi.

Kokousjärjestäjät muistuttavat, että ei ole olemassa maailmanlaajuisesti toimivaa ihmelääkettä, joka ratkaisisi maankäyttöön liittyvät ongelmat. Tarvitaan maiden erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, ja konferenssi pyrkii edistämään tätä kokoamalla yhteen edustajia hallituksista, pienviljelijäjärjestöistä, kansainvälisistä instituutioista, avunantajaorganisaatioista ja kansalaisjärjestöistä, todetaan FAO:n tiedotteessa.

Brasilian Porto Alegressa pidettävä konferenssi ei ole kuitenkaan kerännyt toivottua osanottajajoukkoa.

"Vain 80 maata on lähettänyt tänne virallisen delegaation", totesi Vía Campesina -pienviljelijäjärjestön koordinaattori Henry Saragih IPS:n mukaan. "Hallitusten kesken ei ole ollut tarpeeksi vuoropuhelua - puhumattakaan hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan välillä."

Virallisissa delegaatioissa ei ole mukana yhdenkään maan johtajaa, eikä juuri ministereitäkään. Konferenssi kärsi arvovaltatappion myös siinä, että tapahtuman avaajaksi lupautunut Brasilian presidentti Lula da Silva lähtikin Britanniaan, ja häntä sijaistamaan tuli varapresidentti José Alencar, IPS kirjoittaa.

Lisää tietoa aiheesta