Uutinen

Keskustelu siirtolaisuudesta ja kehityksestä jatkuu YK:n foorumissa

YK:n korkean tason neuvotteluja siirtolaisuudesta jatkettaneen pääsihteeri Kofi Annanin ehdottamassa pysyvässä foorumissa.
Sanna Jäppinen
20.9.2006

YK:n korkean tason neuvottelut siirtolaisuudesta ja kehityksestä pidettiin 14.-15. syyskuuta New Yorkissa. YK:n yleiskokouksen avajaisissa 19. syyskuuta koottiin neuvotteluissa esiin tulleet teemat.

Yleiskokouksen puheenjohtaja Sheikha Haya Rashed Al Khalifa totesi, että siirtolaisuus nähdään myönteisenä ilmiönä, joka voi hyödyttää sekä lähtö- että kohdemaata - edellytyksenä on kuitenkin se, että siirtolaisuutta tuetaan oikeanlaisella politiikalla ja tehdään entistä enemmän kahdenvälistä, alueellista ja maailmanlaajuista yhteistyötä, UN News kirjoittaa.

Siirtolaisuus ja kehitys -neuvotteluihin osallistuneista reilusta 130 maasta lähes kaikki ilmoittivat halukkuutensa jatkaa kansainvälistä vuoropuhelua aiheesta. Monet kannattivat pääsihteeri Kofi Annanin ehdottaman pysyvän foorumin perustamista. Belgia tarjoutui jo isännöimään foorumin ensimmäistä kokousta ensi vuonna.

Annanin ideoiman foorumin tavoitteena olisi jakaa eri maiden kokomuksia sekä edistää siirtolaisuuden ja kehityksen nivomista yhteen nykyistä vahvemmin.

Lisää tietoa aiheesta