Uutinen

Kepan vastine Yleisradion TV1:n uutiseen 2.4.2006

Ylen TV-uutisten 2.4. esittämä uutinen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä sisälsi joitakin virheitä, jotka on syytä oikaista. Suomalaiset voivat edelleenkin luottaa siihen, että kansalaisjärjestöt noudattavat kirjanpidosta annettuja säädöksiä ja pyrkivät aktiivisesti nostamaan kehitysyhteistyön laatua Suomessa.
4.4.2006

Ylen TV1:n uutisissa puhutaan taloudellisista epäselvyyksistä noin joka kymmenennen järjestön kohdalla ja väitetään: "Vaikka korruptio on suuri ongelma kehitysmaissa, niin eniten epäselvyyksiä paljastuu suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnassa."

Uutisen kärki on lyhyessä kappaleessa, jossa väitetään muun muassa: "Joka kymmenes järjestö joutuu erityistarkastukseen epäselvyyksien takia. Rikostutkintaan päätyy vuosittain muutamien järjestöjen toiminta. Tällä hetkellä UM karhuaa reilua paria sataatuhatta euroa järjestöiltä, jotka eivät ole käyttäneet varoja kehitystyöhön. Ja summa varmasti nousee, sillä vastaavia tapauksia on selvityksen alla useita. Esille tulleet väärinkäytökset ja epäselvyydet ovat ulkoministeriölle nolo asia."

Esimerkkinä poliisitutkintaan johtaneesta kehitysyhteistyökorruptiosta uutisessa mainitaan Costa Ricassa tehty sairaalahanke, jossa epäillään käytetyn lahjontaa. Jutussa ei kuitenkaan mainita, ettei kyseessä ole millään tavoin kansalaisjärjestöjen hanke tai että kyseinen korkotukiluotolla rahoitettu tapaus olisi tullut julkisuuteen juuri järjestöjen arvostelun takia.

Jutusta voi saada käsityksen, että noin kymmenkunta suomalaista järjestöä joutuu vuosittain erityistilintarkastukseen epäselvyyksien takia. UM suorittaa kuitenkin vuosittain eritystilintarkastuksia osana normaalia tarkastustoimintaa. Tarkastusten takana ei useimmiten ole epäilys väärinkäytöksistä.

Ylen uutisesta voi saada harhaanjohtavan kuvan tilinpidon epäselvyyksistä ja väärinkäytöksistä. Noin kymmenessä vuosiraportissa ilmenee vuosittain epäselvyyksiä, jotka kuitenkin yleensä selviävät järjestön ja ministeriön välisissä keskusteluissa. Keskustelujen jälkeen raportteja täydennetään tai järjestö maksaa vapaaehtoisesti takaisin osan myönnetystä avustuksesta. Takaisinmaksuissakin kyseessä on yleensä ollut alkuperäisistä suunnitelmista poikkeava kehitysyhteistyö eivätkä väärinkäytökset tai varojen käyttö muuhun kuin "kehitystyöhön".

Tapauksia, joissa on syytä epäillä väärinkäytöksiä, on viimeisten 3-4 vuoden aikana paljastunut 4 kappaletta. Yhtään tuomiota ei näinä vuosina ole langetettu.

Suhteutettuna 3-4 vuoden aikana hankkeissa mukana olleiden noin 200-300 järjestön ja tässä ajassa kirjoitettujen 700-800 vuosiraportin määrään on neljä rikosepäilyä marginaalinen ilmiö. Suomalaiset voivat siis edelleenkin luottaa siihen, että kansalaisjärjestöt noudattavat kirjanpidosta annettuja säädöksiä ja pyrkivät aktiivisesti nostamaan kehitysyhteistyön laatua Suomessa.

Kuten Ylen uutisessa todetaan, kehitysyhteistyön valvonta on "hyvin tärkeää ja usein hankalaa". Ongelmia valvonnalle aiheutuu kuitenkin esimerkiksi siitä, ettei suurimmassa osassa maailmaa noudateta Suomen valtiontalouden tarkastusviraston normeja. Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt joutuvat päivittäin tulemaan toimeen tämän reunaehdon kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestöt hyväksyisivät korruption tai varojen väärinkäytön.

Uutisessa mainittiin järjestöjen määrän vähentäminen yhtenä keinona tehostaa valvontaa. Tilintarkastuksen näkökulmasta tämä olisi epäilemättä hyvä keino, mutta onko se toivottavaa suomalaisen kehitysyhteistyöpolitiikan tai kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta? Määrän karsiminen tarkoittaisi käytännössä järjestöjen kasvua ja ammattimaistumista ja pahimmillaan vapaaehtoistoiminnan kuihtumista. Onko suomalaisen yhteiskunnan kannalta suotavaa, jos valvonnan kiristämisen seurauksena kansalaisten vapaaehtoinen työ globalisaation epäkohtien poistamiseksi käy mahdottomaksi?

Järjestöjen määrän rajoittamisen sijaan epäselvyyksiä voitaisiin välttää selkeyttämällä järjestöille annettuja ohjeita ja kehittämällä palautteenantoa järjestöhankkeiden suunnitelmiin ja raportointiin.