Uutinen

Kepan kurssilla - Taitojen hiomista ja innostusta

Sonja Hyttinen
21.1.2003

Anneli Lohikko Suomen Baptistiyhdyskunnasta on osallistunut Hyvä sopimus on puoleksi tehty -kurssille sekä hankesuunnittelun perus- ja jatkokursseille.

Anneli pitää koulutuksia onnistuneina ja perustietoja täydentävinä. "Koulutus oli tarpeellinen, kun olin ensimmäistä kertaa tekemässä hankeanomusta. Hanketuen käsikirjasta sai hyvät pohjatiedot, mutta Kepan kursseille osallistuminen auttoi selvemmin hahmottamaan, mihin asioihin anomuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota."

Anneli koki hyödyllisenä ongelma-analyysin harjoittelemisen, jossa käsiteltiin loogista viitekehystä. Se auttoi häntä paremmin jäsentämään omassa hankkeessa sen keskeistä tavoitetta, jotta päästäisiin kestäviin tuloksiin.

"Odotin, että pystyisin paremmin ymmärtämään hakuprosessia ja tähän tarpeeseen kurssit vastasivat. Hyvä sopimus on puoleksi tehty -kurssi oli tärkeä, koska hanketuen käsikirjassa ei tästä asiasta puhuttu mitään", Anneli toteaa. "Ehkä näin ensikertalaiselle olisi ollut hyvä, jos jo etukäteen olisi voinut tutustua kurssien materiaaliin." Jatkossa kursseja voisi järjestää muuallakin kuin Helsingissä hän muistuttaa. "Olisi myös hyvä tietää, mitkä muut järjestöt omasta kotikaupungista hakevat kehitysyhteistyövaroja. Yhteydet heihin voisivat olla avuksi."

Mari Luosujärvi Pelastakaa Lapset ry:stä on osallistunut Budjetin laadinta- ja Onko seksillä väliä? -kursseille.

"Odotin konkreettisia neuvoja budjetin laadinnassa. Päällimmäisenä jäi mieleen, että olisi pitänyt olla joku UM:stä kysymyksiin vastaamassa. Toisaalta, vaikuttaa, että UM:n sisälläkään eivät asiat ole aina niin selviä. Koska kurssi käsitteli UM:lle meneviä hakemuksia, olisi ollut hyvä saada kuulla UM:n kanta." Mari sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että sai kuulla joitakin käytännön vinkkejä toisilta järjestöiltä siitä, mikä on mennyt läpi ja mikä ei.

Kaiken kaikkiaan molemmat pitivät työryhmätyöskentelyä kursseilla antoisana, koska niissä pantiin opittua käytäntöön.

Elina Tammi NMKY liitosta osallistui Kansainvälisyyskasvatus -kouluttajakoulutukseen, osioon sarjakuvat.

"En saanut kurssista niin paljon irti, koska tajusin jossain vaiheessa että sarjakuvien teko ei ole alaani. Koulutuksessa keskityttiin sarjakuvan luomiseen eikä kansainvälisyyskasvatuksen tuottamiseen, minkä takia
olin kuitenkin kurssille hakeutunut. Onhan sarjakuva väline, mutta olisin enemmän kaivannut kv-painotteisuutta sekä aiheita ja materiaalia."

Ensi kerralla - tai jo tänään -, kun tutkit Kepan koulutuskalenteria, ota yhteyttä järjestäjiin ja kysele itseäsi askarruttavista seikoista lisää niin saat tietää tarkemmin kurssien sisällöistä ja siitä, mitä niillä tehdään.

Ja sitten ei muuta kuin kurssille kokemaan ja osallistumaan!