Uutinen

Kepan kaksi vuotta Indonesiassa

Kepa on toiminut Indonesiassa vuodesta 2000 lähtien. Yhteystoimitsija Anu Lounela kertoo, miten kaikki alkoi.
Anu Lounela
14.10.2002

Fitria ja Rony tekevät Wacana-lehteä Insistpressissä

YOGYAKARTA -- Vuoden 1997 puolivälissä matkustin Indonesiaan etsiäkseni Kepalle sopivaa yhteistyökumppania. Maa oli minulle jo ennalta tuttu, olin lopettanut indonesian kielen opiskelun paikallisessa yliopistossa Yogyakartassa vuonna 1996. Nyt tunnelma Jakartassa oli kiihkeä, yleisvaalit pidettiin juuri samaan aikaan ja yhä enemmän kuului ääniä, jotka vaativat rehellisiä vaaleja. Autoritäärinen Suharto oli tuolloin hallinnut Indonesiaa tasan 30 vuotta lähinnä maan asevoimien tuella.

Poliittisen painostuksen takia kaikki kansalaisjärjestöt toimivat osittain maan alla. Samaan aikaan kun Indonesian pro-demokratiajoukot, erityisesti opiskelijat, keräsivät voimiaan vaatiakseen Suharton syrjäyttämistä, indonesialaiset kansalaisjärjestöt taistelivat vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa. Toisaalla ympäristöjärjestöt, jotka olivat osittain joutuneet yleisen opposition asemaan, tekivät töitä pelastaakseen maailman toiseksi suurimmat sademetsät ympäristötuhoilta. Ympäristöjärjestöt syyttävät metsäalan yrityksiä vakavien metsätuhojen ja -palojen aiheuttajiksi.

Suomessakin järjestöt herättelivät keskustelua suomalaisten metsäyritysten epäeettisestä toiminnasta Indonesiassa. Tähän liittyvä yhteistyö indonesialaisten järjestöjen kanssa sai Kepankin etsimään sopivia yhteistyökumppaneita. Tekemäni kartoituksen tärkeimpiä painopisteitä olivat demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, ympäristönsuojelu ja vaikuttamistyö näiden teemojen ympärillä.

Osallistavan koulutuksen isä yhteistyökumppaniksi

Muutamien viikkojen kuluessa kävi ilmi, että Jakarta ei poliittisen kuohuntansa ja monien rahoittajien läsnäolon takia ollut paras mahdollinen paikka kumppanin löytämiseksi. Monien suosittelujen jälkeen lähdinkin Yogyakartaan tapaamaan Insistin (Institute for Social Forum) silloista toiminnanjohtajaa Mansour Fakihia, jonka kerrottiin olevan osallistavan koulutuksen "isä" Indonesiassa.

Vuosina 1998-1999 vietin kahdessa erillisessä jaksossa miltei vuoden Insistissä. Järjestöstä käsin tein jatkokartoitusta kansalaisyhteiskunnan tilasta erityisesti Sumatralla ja Länsi-Kalimantanilla. Samaan aikaan Kepa ja Insist kävivät monia neuvotteluja ja useiden tapaamisten jälkeen ensimmäinen kumppanuussopimus solmittiin vuonna 2000. Päätettiin, että Kepa tukee taloudellisesti Insistin julkaisutoimintaa sekä nuorille aktivisteille tarkoitettua koulutusohjelmaa Involvementia. Lisäksi Kepa päätti lähettää yhteystoimitsijan tiedotustehtäviin Insistin toimistoon Yogyakartaan.

Koulutus ja julkaisutoiminta

Involvement on mielenkiintoisimpia koulutusohjelmia, joihin olen törmännyt Indonesiassa. Ohjelma on kaksiosainen ja toistuu vuosittain. Ensin nuoret opiskelijat, kansalaisliikkeiden jäsenet tai kansalaisjärjestöihmiset kokoontuvat Insistiin kahdeksi kuukaudeksi. Opiskeltuaan muun muassa ihmisoikeuksiin, globalisaatioon ja vaikuttamistyöhön liittyviä teorioita he lähtevät kentälle yhdeksäksi kuukaudeksi. Kentällä opiskelijat testaavat luokassa oppimaansa: miten teoriat auttavat heitä esimerkiksi yhteisöjen järjestäytymisessä ja kentällä syntyvien tilanteiden analysoimisessa.

Vuoden lopulla kaikki kokoontuvat Insistiin arvioimaan työn tuloksia. Samalla valitaan seuraavan vuosikurssin järjestäjät. Jotkut osallistujista tulevat mukaan koulutukseen ohjaajina. Tällä hetkellä Insistissä kokoontuu Involvementin neljäs vuosikurssi. Kaiken kaikkiaan "involvementilaisia" on jo melkein sata henkeä ympäri Indonesiaa.

Julkaisutoiminta on pienemmän profiilin toimintaa. Insistpress julkaisee yli kymmenen kirjaa vuodessa sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Wacana-lehteä. Insistpressin suosituimpia tuotteita ovat koulutuskäsikirjat, jotka ovat tekstejä myöten järjestön omaa tuotantoa. Tällä hetkellä Insistpress pystyy maksamaan työntekijöidensä palkan kirjoista saaduilla tuloilla.

Kepan ja Insistin yhteistyösopimukseen kuuluvien toimien lisäksi Insist tarjoaa kouluttajapalveluja, ja osa järjestön toimintakuluista maksetaan niistä saaduilla palkkioilla. Kaikki koulutustilaisuudet ja seminaarit, joissa insistiläiset kouluttavat liittyvät kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, ihmisoikeuskysymyksiin, ympäristöön, terveyteen tai sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

 

Kepa maailmalla 2/9: Indonesia

  • toiminta alkoi 2000

     

  • yhteystoimitsija Anu Lounela työskentelee kumppanijärjestö Insistin toimistolla Yogyakartassa

     

  • tärkein tehtävä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä sekä tukea paikallisyhteisöjen asemaa