Uutinen

Kepalle uusi toiminnanjohtaja: "Aika herätellä massoja"

"Kepan ja kehitysmaaliikkeen pitää välttää laitostumista", sanoo Kepan vakinaiseksi toiminnanjohtajaksi valittu Timo Lappalainen.
Sanna Jäppinen
1.11.2005

 

  Kuva: Timo Lappalainen. (Kuvaaja: Jari Nousiainen)
"Perinteinen järjestötoiminta on muuttamassa muotoaan. Haasteena on aktivoida periaatteessa myötämielistä, mutta passiivista kansalaisyhteiskuntaa", sanoo Timo Lappalainen.

Keväällä tehdyssä evaluaatiossa Kepalle ehdotettiin ennen muuta toiminnan vakauttamista jatkuvan laajentumisen, muutosten ja uusien urien etsimisen sijaan.

"Evaluaattorit näkivät Kepan kypsyneen vaiheeseen, jossa meillä on riittävästi sisältöosaamista ja asiantuntemusta", toteaa lokakuun lopulla vakinaiseksi toiminnanjohtajaksi valittu Timo Lappalainen.

Lappalainen on hoitanut tehtävää määräaikaisena sijaisena jo vuoden alusta lähtien, mutta syksyyn asti vakituinen pesti kuului Kepaa järjestön perustamisesta asti luotsanneelle Folke Sundmanille, joka nykyään toimii ulkoministeri Erkki Tuomiojan erityisavustajana. Pitkällä työlomalla ollut Sundman ilmoitti irtisanoutumisestaan elokuussa.

Kepan korkeimmilla paikoilla on ollut muutaman viime vuoden ajan tuulista, mutta nyt kaivattua vakautusta on luvassa ainakin johdon suhteen. Toiminnanjohtajan ohella hallintojohtaja Anne Romarin pesti vakinaistuu ensi vuoden alusta, ja johtotiimin kolmannen jäsenen, ohjelmajohtaja Maija Sepon työsuhde on vakinaistettu jo aiemmin.

"Tämän voi nähdä yhden aikakauden loppuna ja uuden alkuna", Lappalainen arvelee. "Aiemmin kehitysmaaliikkeessä elettiin jonkinlaista 'patriarkkojen aikaa`, ja kaivattiin vahvoja, karismaattisia yksilöitä. Nyt keskitytään enemmän itse liikkeeseen."

"Lisää yllätyksellisyyttä ja herättelyä"

Ennen Kepaa teologian maisteri Timo Lappalainen työskenteli Antwerpenin merimieskirkossa ja Lontoossa sijaitsevassa kansainvälisessä merenkulkualan säätiössä. Suomeen palatessaan Lappalainen yllättyi ennen muuta siitä, että täällä kansalaisyhteiskunta on harvalukuisten aktiivien varassa.

"Ihmiset ovat kyllä erittäin sitoutuneita ja asiantuntevia, mutta tuntuu, että aina sama väki tapaa toisiaan eri tilaisuuksissa."

Myös Suomen debattikulttuuri on Lappalaisen mielestä valovuosien päässä angloamerikkalaisesta maailmasta. "Konsensushakuisuus on niin vahvaa, että uusien ajatusten esiin tuominen on vaikeaa."

Britanniassa aktiiviseen köyhyyden vastaiseen kampanjointiin tottunut Lappalainen kaipaakin myös Suomen kehitysmaaliikkeen toimintaan lisää yllätyksellisyyttä ja massojen herättelyä. "On vaikea sanoa, ollaanko Suomessa vielä valmiita yhdistämään vakavia aiheita ja viihteellisyyttä brittien tapaan."

Keskeisenä haasteena Lappalainen näkee sen, miten välttää kehitysmaaliikkeen laitostuminen. "Jo nyt liikumme sujuvasti ulkoministeriön ja yleensäkin valtionhallinnon kuvioissa. Meidän olisi murtauduttava ulos massojen pariin, irti elitistisestä puheesta."

Lappalaisen mukaan uhkakuvana on, että käy kuin laitoskirkolle: ihmiset siirtävät osallistumisen ja vastuun asiantuntijoille. "Jos Kepan tehtävänä on tarjota suomalaisille jonkinlainen kollektiivinen synninpäästö, on loppu lähellä. Asiat, joista puhumme, ovat vaikeita, ja niiden pitääkin tehdä kipeää."

"Päästävä skitsofreenisestä suhteesta yritysmaailmaan"

Kepassa kulunuttu vuotta on leimannut päärahoittajan eli ulkoministeriön keväällä teettämä evaluaatio sekä lähivuosien toimintaa ohjaavan strategian luominen. Lappalainen nostaa esiin muutaman keskeisen teeman tulevaisuuden painopisteistä.

"Kansainvälisyyskasvatuksen rintamaa pyritään aukaisemaan. Ei välttämättä niin, että Kepa itse lähtisi sitä tekemään, vaan tukemalla ja vahvistamalla jäsenjärjestöjä."

Lappalaisen mukaan uudessa strategiassa näkyy vahvasti myös eettisen yrityssektorin integroiminen mukaan toimintaan. "Suomalaista kehitysmaaliikettä on vaivannut suorastaan skitsofreeninen suhde yritystoimintaan. Yhteistyö on ollut lähtökohtaisesti mahdotonta voittoa tavoittelevien tahojen kanssa, vaikka tavoitteena olisivat samat asiat."

Lappalaisen mukaan yhteiskunnassa vallitsee nyt otollinen hetki: kiinnostus globaaleihin asioihin on herännyt pientä aktiivijoukkoa laajemmalla. "Myös yrityksissä on poliittista tahtotilaa. Tämän tilaisuuden käyttämättä jättäminen olisi suuri synti."